Znana jest laureatka Dyplomu Roku SARP 2014

5 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, odbyła się jubileuszowa uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP.

Nagroda Dyplom Roku 2014 Stowarzyszenia Architektów Polskich (żródło: materiały prasowe)

Nagroda Dyplom Roku 2014 Stowarzyszenia Architektów Polskich (żródło: materiały prasowe)

Nagroda ta przyznawana jest za najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych – Dyplom Roku 2014. Była to 50. edycja tego konkursu.

Nagroda została przyznana mgr inż. arch. Zofii Bednarczyk, absolwentce Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, za jej projekt lotniska w Bielsku-Białej. Promotorem nagrodzonej pracy był dr inż. arch. Piotr Wróbel.

Nagrodę przyznano za modelowe powiązanie projektu lotniska i przestrzeni okołolotniskowych w Bielsku Białej. Nagrodzony projekt w sposób twórczy odniósł się do kontekstu urbanistycznego i architektonicznego. Zaproponowane rozwiązania harmonijnie nawiązują do skali miasta, wzbogacając je o przestrzenie publiczne i nowe funkcje. Wysoki poziom pracy, którą wykonano z wnikliwą analizą świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu profesjonalnym i kreatywności.

Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2014:
Lotnisko w Bielsku-Białej
autor: Zofia Bednarczyk
promotor: dr inż. arch. Piotr Wróbel
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Dodaj komentarz