Pod koniec kwietnia na terenie Katowic rozpocznie się projekt Rajza po Kato, którego podsumowaniem będzie wydanie przewodnika po mieście pod redakcją Adriana Chorębały.

Rajza po Kato (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rajza po Kato (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem projektu Rajza po Kato jest organizacja serii wystaw i wydarzeń zgłębiających współczesną tożsamość Katowic, jako miejsca o niezwykłej historii, oryginalnej tożsamości, dynamicznego, zamieszkanego przez dynamicznych ludzi, którzy świadomie współtworzą aktualne oblicze miasta. Końcowym efektem projektu będzie Przewodnik – wydawnictwo książkowe, które ma być publikacją pokazującą Katowice w sposób przekrojowy, różnorodny, a zarazem ciekawy i przełamujący schemat myślenia o tym mieście.

Rozdziały Przewodnika i Wystawy. Kolejne rozdziały książki tworzyć będą bloki tematyczne, które będą podstawą do kolejnych odsłon wystawy oraz powiązanych z nimi wydarzeniami towarzyszącymi:

  • Historia – krótki zarys głównych wydarzeń związanych z miastem w formie infografiki, mapy lub innej czytelnej i atrakcyjnej wizualnie formie.
  • Architektura – najciekawsze realizacje architektoniczne z Katowic. Wśród nich znajdą się zarówno obiekty znane i cenione, jak również te często mniej oczywiste, pomijane i nie zauważane.
  • Ludzie – organizatorzy oddają głos osobom związanym z miastem: aktywistom, dziennikarzom, artystom, ale też mieszkańcom. Osobom, dla których to miasto jest ważne.
  • Wydarzenia – najważniejsze wydarzenia kulturalne związane z miastem. Zarówne to związane z kulturą wysoką, o zasięgu ponadlokalnym, jak również te, które większe znaczenie mają dla samych mieszkańców.
  • Miejskie aktywności i sztuka miejska – tradycyjne i nietypowe aktywności, którym oddają się młode pokolenia Katowiczan.
  • Dziedzictwo / Tradycja – bogactwo śląskiego dziedzictwa, od kuchni śląskiej, poprzez Barbórkę, gwarę, aż po design i lokalne rozmaitości.

Premierę przewodnika zaplanowano na jesień 2015 roku.

Każdemu z rozdziałów książki odpowiadać będzie fragment wystawy prezentowany w kolejnych odsłonach z częstotliwością co ok. 2,5 miesiąca, począwszy od 26 kwietnia. Materiał wizualny i tekstowy prezentowany na wystawie będzie wyborem z materiałów zgromadzonych do Przewodnika uzupełnionym o materiały pozystane w toku warsztatów i kwerendy muzealnej. Każda z sześciu odsłon wystawy pokrywać będzie 1/6 (to jest ok. 23 ze 138 mb.) ogrodzenia inwestycji Supersam od strony ul. Piotra Skargi w Katowicach. Prezentacji każdego kolejnego fragmentu wystawy towarzyszyć będzie wernisaż oraz seria wydarzeń towarzyszących.

Każdej z sześciu odsłon projektu towarzyszyć będą minimum 3 wydarzenia towarzyszące: wernisaż wystawy, warsztaty i aktywności miejskie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu do udziału zapraszani będą artyściu, specjaliści, muzealnicy, aktywiści miejscy, mieszkańcy miasta oraz instytucje publiczne i prywatne.

Organizator: Griffin Art Space
Koncepcja i produkcja: Fundacja Sztuk Wizualnych
Koncepcja merytoryczna: Michał Kubieniec, Dominik Tokarski / Geszeft
Opieka kuratorska: Adrian Chorębała
Koordynacja: Joanna Gorlach
Projekt graficzny: Pilar Rojo Peso

Rajza po Kato | miasto – sztuka – działanie
Od 26 kwietnia 2014 r.
Katowice

Dodaj komentarz