Martina Kändler i Maria Luiza Pyrlik – Obszar Jasności

Od 16 kwietnia w Galerii Domu Norymberskiego w Krakowie będzie można oglądać wystawę prac Martiny Kändler i Maria Luiza Pyrlik pt. Obszar Jasności.

Martina Kändler i Maria Luiza Pyrlik, „Obszar Jasności”, Galeria Domu Norymberskiego w Krakowie, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Martina Kändler i Maria Luiza Pyrlik, „Obszar Jasności”, Galeria Domu Norymberskiego w Krakowie, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Światło, czyli wiązka promieni, którą odbiera nasze oko i ta, której nie widzimy, to z naukowego punktu widzenia zjawisko czysto fizyczne. Ale w kulturze, zarówno w sztukach wizualnych jak i literaturze, to cały obszar znaczeń kształtujący naszą wrażliwość. Światło to symbol wieczności, bezcielesności, mądrości, sławy i świętości, a także życia i jego radosnych stron. Światło ma moc sprawczą, bo dzięki niemu nie tylko postrzegamy to, co skrywa mrok, ale ma ono także wpływ na jakość naszego odbioru, zarówno przedmiotów, ludzi, jaki i natury.

Dla artysty światło ma znaczenie fundamentalne, z jego pomocą kreuje przecież swoje dzieło i z jego pomocą prezentuje je potem publiczności. Wystawa Obszar Jasności, która prezentuje prace dwóch artystek z Krakowa i Norymbergi, to wynik doświadczania działania światła. Prace Marii Pyrlik powstają w jej pracowni. Jak sama pisze:

Przychodzę tu dzień w dzień i obserwuję to miejsce, chłonę jego rytm, jego zapach, jego oddech wewnętrzny. Czuję, że emanuje ono swoim Wewnętrznym Światłem, swoją Wewnętrzną Energią. Odnajduję i rejestruję te fotografie, które są tu, w tej przestrzeni.

Podobnie postrzega zamkniętą przestrzeń pomieszczenia Martina Kändler. Architektoniczne struktury tworzą, dzięki wzajemnej relacji zachodzącej między światłem i płaszczyzną, odrealnione obrazy. Świecące, transparentne powierzchnie zaciemniają paradoksalnie obraz przestrzeni, którą kształtują. Instalacja Z jasnego nieba dokumentuje z kolei, zmieniający się pod wpływem słonecznego światła, kolor nieba. Praca jest wynikiem miesięcznych obserwacji, które zostały uwiecznione za pomocą fotografii, a ich wyniki zostały później przeniesione do zamkniętej przestrzeni, stwarzając złudzenie istnienia w niej naturalnego, zmieniającego się w krótkich sekwencjach, światła. Widz doświadcza więc nie tylko transformacji obrazu, ale także czuje upływ czasu.

Obie artystki pracują dokumentując za pomocą fotografii zachodzące w dłuższym okresie czasu procesy. Efektem tych działań są cykle obrazów, z których wybrane prace złożyły się na wystawę Obszar Jasności. W przypadku Marii Pyrlik są to fragmenty serii Doświetlanie! (fotografie – obiekty), Badania (fotografie) i Oddech Pracowni (dźwięk). Martina Kändler zaprezentuje, oprócz instalacji fotograficznej Z jasnego nieba, zdjęcia z cyklu translucent.

Martina Kändler, studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, w pracowni Evy von Platen. Uprawia fotografię i wideoinstalację. Mieszka i pracuje w Monachium.

Maria Luiza Pyrlik, studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Zajmuje się malarstwem, fotografią, filmem wideo i instalacja. Pracuje na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Krakowie i Warszawie.

Martina Kändler i Maria Luiza Pyrlik, Obszar Jasności
Fotografie i instalacje
Wernisaż: 16 kwietnia 2014 roku, godz. 18.30
Wystawa potrwa do 9 maja 2014 roku
Galeria Domu Norymberskiego
ul. Skałeczna 2
Kraków

Dodaj komentarz