Literatura to ludzie, kultura to komunikacja

W kwietniu rusza przedsięwzięcie Literatura to ludzie, kultura to komunikacja, w ramach którego będą odbywały się warsztaty i spotkania z twórcami literatury z krajów hiszpańskojęzycznych. Pierwsze spotkania w Warszawie i Krakowie już od 7 do 12 kwietnia.

„Republica Poetica” – logo (źródło: materiały prasowe)

„Republica Poetica” – logo (źródło: materiały prasowe)

U podstaw projektu leży założenie, iż historia literatury jako zbiór dat, biogramów i opisów prądów literackich przeżyła się już w wieku XX. U progu XXI wieku rosnący wpływ na rozwój i upowszechnianie literatury mają zarówno prawa rynku, jak i nowe technologie.

Co sądzą na ten temat sami autorzy? Jak postrzegają swój wkład w historię literatury, jak oceniają otaczające ich zmiany, jak korzystają z dostępnego im dziedzictwa kulturowego? Jaka jest rola uniwersytetu w propagowaniu literatury i piśmiennictwa w świecie rosnącej dominacji kultury audiowizualnej? Jaka jest przyszłość przekładu literackiego i czy jest on nadal potrzebny? Jakie pytania mogą pojawić się w bezpośredniej konfrontacji odbiorcy (studenta filologii, ale nie tylko) ze współczesnym mu twórcą? Jak wpływa to na recepcję literatury?

Celem projektu jest organizacja serii wykładów i sesji plenarnych z udziałem wybitnych twórców literatury, poetów i prozaików średniego i młodego pokolenia z krajów hiszpańskojęzycznych (Argentyna, Chile, Kolumbia, Hiszpania, Meksyk) i z Polski. Takich, którzy jutro zapiszą się na kolejnych kartach historii literatury, a dziś łączą uprawianie literatury z piastowaniem funkcji akademickich, prowadzeniem wykładów uniwersyteckich, pracą badawczą i działalnością tłumaczeniową.

Projekt zakłada udział twórców zatrudnionych jako wykładowcy na uczelniach należących do globalnej sieci Santander Universidades, z możliwością wskazania przez nich dalszych uczestników projektu.

Uzupełnieniem przygotowanych przez nich wykładów będą sesje plenarne z udziałem autorów polskojęzycznych, warsztaty translatorskie dla studentów filologii, dwujęzyczne wieczory autorskie z wykorzystaniem przekładów literackich wybranych utworów i maratony poetyckie wpisujące się w program wydarzeń literackich o ogólnokrajowym zasięgu.

Udział w projekcie umożliwi hiszpańskojęzycznym twórcom literatury podróż do Polski, która swoją dzisiejszą pozycję na literackiej mapie świata zawdzięcza takim nazwiskom, jak Gombrowicz, Miłosz, Szymborska czy Kapuściński, ale jej literatura (w tym – współczesna) nadal czeka na szerszą promocję.

Dla polskojęzycznej publiczności (wliczając w to zarówno rodzimych twórców, jak i czytelników) będzie to wyjątkowa okazja do kontaktu z autorami młodymi, rozpoznawalnymi i cenionymi, może jeszcze nie tak popularnymi, jak Mario Vargas Llosa czy Eduardo Mendoza, ale którzy mają realne szanse wejść do kanonu literatury. Kadra i słuchacze studiów filologicznych mogą liczyć na szansę głębokiej wymiany myśli i wiedzy pomiędzy kontynentami oraz rozwoju badań literackich z wykorzystaniem nowych technologii, jak również obietnicę dalszej owocnej współpracy międzynarodowej. Studentom iberystyki aktywny udział w projekcie pozwoli na żywy i bezpośredni kontakt z literaturą hiszpańskojęzyczną oraz doskonalenie narzędzi poznawczych i warsztatu translatorskiego, bezcennego w dalszym życiu zawodowym.

Organizatorami są Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i Fundacja Sztuka dla Sztuki.

Kalendarz spotkań z autorami goszczącymi w Polsce

Kwiecień:

  • Felipe García Quintero (Kolumbia)
  • Luis Arturo Restrepo (Kolumbia)

Maj:

  • Ignacio Escuín Borao (Hiszpania)
  • Ana Merino (Hiszpania/USA)
  • Iván Trejo (Meksyk)

Wrzesień:

  • Cristián Gómez Olivares (Chile/USA)
  • Enrique Winter (Chile/USA)

Październik:

  • Hernán Bravo Varela (Meksyk)

Literatura to ludzie, kultura to komunikacja
Od kwietnia do października 2014 roku
Warszawa, Kraków

Dodaj komentarz