Krystyna Bunsch-Gruchalska – wystawa twórczości malarskiej

Krakowski Pałac Sztuki zaprasza na wystawę malarstwa Krystyny Bunsch-Gruchalskiej. Wystawa będzie czynna do 27 kwietnia.

Krystyna Bunsch-Gruchalska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krystyna Bunsch-Gruchalska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krystyna Bunsch-Gruchalska – urodzona 14 września 1920 roku w Lublinie. Zmarła 4 kwietnia 2013 roku w Krakowie. W 1939 roku zdaje maturę (w gimnazjum sióstr Urszulanek w Lublinie), otrzymuje w tym roku również nagrodę literacką w konkursie dla uczniów szkół średnich, którą miała odebrać w pierwszych dniach września 1939 roku, co uniemożliwił wybuch wojny. W latach wojennych pracuje i jednocześnie uczęszcza do Szkoły Malarstwa i Rysunku w Lublinie.

Po wyzwoleniu Lublina w 1945 roku uczęszcza na wykłady literatury prof. Juliusza Kleinera na KUL. Pracuje równocześnie w kawiarni plastyków, było to wówczas miejsce spotkań pisarzy i malarzy. Tu styka się między innymi z Julianem Przybosiem, Jerzym Zarubą, Janem Kottem, braćmi Mierzejewskimi, Janem Sztaudyngerem, Jerzym Putramentem. Zaprzyjaźniona z żoną Przybosia, później, po przyjeździe do Krakowa, mieszka przez jakiś czas u Przybosiów.

Do Krakowa przenosi się w latach 1945-1949; studiuje malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. H. Rudzkiej-Cybisowej oraz grafikę u prof. A. Jurkiewicza i prof. K. Srzednickiego. Ceniona przez prof. Cybisową uczestniczy także w nieformalnych prywatnych spotkaniach głównie w kawiarni Domu Plastyków. Na terenie Akademii aktywnie włącza się w działanie koła samokształceniowego, w którym współuczestniczy między innymi z Andrzejem Wróblewskim, Andrzejem Wajdą i Andrzejem Strumiłło.

W roku 1949 wyjeżdża na dwa lata jako stypendystka na dalsze studia w Akademie Výtvarných Umĕni w Pradze, które kończy dyplomem otrzymanym w 1951 roku. Wyjazd do Pragi w tym czasie dawał możliwości pierwszego zetknięcia się bezpośrednio ze sztuką europejską. Mimo istniejącego wówczas dość silnie narzucanego profilu ideowego, stypendyści zagraniczni cieszyli się jednak dużą swobodą artystyczną, co dawało szansę realizacji własnego programu oraz nawiązywania kontaktów z niektórymi artystami awangardowymi. Praga będąc także znaczącym ośrodkiem międzynarodowym stwarzała pod tym względem znaczne możliwości. W 1950 roku także w Pradze zawiera związek małżeński z Franciszkiem Bunschem, również stypendystą – ich syn urodzony w 1954 roku jest obecnie reżyserem teatralnym.

Po powrocie do Krakowa w 1951 roku zaczyna brać udział w wystawach. Wystawia zarówno malarstwo, w czym przeważają tempery, jak i grafiki. Bierze udział w wystawach sztuki polskiej zagranicą (Norwegia, Jugosławia, Czechosłowacja, Dania, Włochy, Szwecja, Kanada, Szwajcaria, Turcja, Finlandia). Uczestniczy w I, II, III Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie. Współpracuje z mężem przy realizacji grafiki wydawniczej, w tym przy projektach kart do gry. Jednocześnie, mimo początkowo niełatwych warunków życia, równolegle z pracą artystyczną dużo czyta, śledzi ukazujące się pozycje wydawnicze głównie z zakresu literatury i poezji światowej.

Po roku 1979 wycofuje się z twórczości plastycznej koncentrując się na poezji i prowadzeniu dzienników. Od 1973 roku, gdy powstają możliwości podróżowania, odwiedza Niemcy, Austrię, Czechosłowację, Rumunię, Bułgarię, Węgry, kilkakrotnie Francję i Włochy. Niejednokrotnie właśnie podczas tych podróży powstawały pierwsze zapisy wierszy czy dzienników.

Krystyna Bunsch-Gruchalska – malarstwo
Wystawa będzie czynna od 3 do 27 kwietnia 2014 roku
Świetlica Wyspiańskiego
Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
pl. Szczepański 4
Kraków

Dodaj komentarz