Pawilon Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie w latach 2014-2016 wybuduje Pawilon Józefa Czapskiego w kompleksie zabudowy Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego ― Oddziału MNK. Budynek będzie poświęcony wnukowi twórcy najcenniejszej kolekcji numizmatycznej w Polsce, wybitnemu polskiemu intelektualiście, pisarzowi i malarzowi, krytykowi sztuki ― Józefowi Czapskiemu. Na ponad 600 metrach kwadratowych znajdą się m.in.: odtworzony pokoik artysty z Maisons-Laffitte, sala wystaw zmiennych, czytelnia i kawiarnia.

Pawilon Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Pawilon Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Idea budowy nowego pawilonu wystawienniczego, zawierającego m.in. zbiory i pamiątki po Józefie Czapskim, jest związana ze zrealizowanym w 1994 roku testamentem Józefa Czapskiego, który przekazał w nim pośmiertnie Muzeum Narodowemu w Krakowie swoje archiwalia, pamiątki i księgozbiór, a także dokumenty swojej siostry Marii (pisarki) oraz rodziny Czapskich.

Fakt, że Pawilon stanie się częścią Muzeum zbudowanego przez dziadka Józefa Czapskiego ― Emeryka, jest znakiem połączenia przerwanych przez historię ogniw czasu, tradycji i znaczeń. Muzeum Józefa Czapskiego będzie przykładem tego, jak twórcy nowoczesnych ekspozycji muzealnych mogą reagować na teraźniejszość, przyszłość i przeszłość.

W Pawilonie znajdzie swoje miejsce odwzorowany w skali 1:1 pokój Józefa Czapskiego przeniesiony wraz z pamiątkami i sprzętami z mieszkania (siedziby redakcji Kultury) w podparyskim Maisons-Laffitte. Do dyspozycji badaczy zostanie oddane gromadzone przez 50 lat archiwum artysty, w tym słynne Dzienniki, materiały warsztatowe oraz korespondencja. Do dyspozycji będzie również księgozbiór Józefa i Marii Czapskich. Pawilon pomieści także ekspozycję stałą malarstwa Józefa Czapskiego, salę wystaw zmiennych, gdzie prezentowane będzie malarstwo tzw. Komitetu Paryskiego, do którego Czapski należał od lat 20. XX wieku, a także salę biograficzną malarza związaną z tragicznymi losami na Wschodzie po 1939 roku ― jego oraz innych Polaków. W kawiarni będą organizowane wykłady na temat malarstwa, literatury polskiej w kraju i na emigracji po II wojnie światowej, a także spotkania poświęcone wybitnym postaciom polskiej literatury i polityki.

 

Do dyspozycji badaczy zostanie oddane gromadzone przez 50 lat archiwum artysty, w tym Dzienniki oraz liczne materiały warsztatowe, a także księgozbiór Józefa i Marii Czapskich. Pawilon pomieści ponadto ekspozycję stałą malarstwa Józefa Czapskiego i salę wystaw zmiennych, gdzie prezentowane będą wystawy, m.in. tzw. Komitetu Paryskiego, do którego Czapski należał od lat 20. XX wieku. W kawiarni będą organizowane wykłady na temat malarstwa, literatury, a także spotkania poświęcone wybitnym postaciom polskiej literatury i polityki.

W ramach Projektu zaplanowano także konserwację księgozbioru oraz Dzienników (łącznie ok. 700 woluminów), a także mebli i innyxh obiektów po Józefie Czapskim. Przeprowadzona będzie digitalizacja m.in. części księgozbioru i Dzienników (ok. 50 000 stron), które zostaną udostępnione on-line. Otwarcie Pawilonu zaplanowano na wiosnę 2016 roku. Uruchomieniu nowej oferty muzealnej towarzyszyć będzie duża kampania reklamowa.

Rada Programowa Projektu:

 • Zofia Gołubiew
 • Izabella Godlewska de Aranda
 • Wojciech Karpiński
 • dr Piotr Kłoczowski
 • prof. Stanisław Rodziński
 • prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
 • Andrzej Wajda
 • Henryk Woźniakowski

Scenariusz: Krystyna Zachwatowicz wraz z Zespołem

Projekt budowlany:

 • mgr inż. arch. Danuta Fredowicz, mgr inż. arch. Andrzej Gliwiński ― architektura i zagospodarowanie terenu
 • mgr inż. Grzegorz Komraus, mgr inż. Piotr Dzidka ― konstrukcja
 • mgr inż. Adam Kaim, mgr inż. Adam Kulczyński ― instalacje elektryczne
 • mgr inż. Wojciech Ciepliński, mgr inż. arch. Janusz Piechowicz ― instalacje wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i ciepłej wody użytkowej

Projekt aranżacji wystawy stałej: Aleksander Janicki

Projekt Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie
2014-2016 r.
Kraków

Dodaj komentarz