Muzeum chce Cię poznać – program dla dzieci z autyzmem

Z okazji przypadającego na 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do zapoznania się z programem Muzeum chce Cię poznać, skierowanym do dzieci z autyzmem i ich rodzeństwa oraz rodziców lub opiekunów.

Program „Muzeum chce Cię poznać” (źródło: materiały prasowe)

Program „Muzeum chce Cię poznać” (źródło: materiały prasowe)

W ramach proponowanej oferty organizatorzy zapewniają cykl czterech bezpłatnych wizyt, podczas których specjalnie przygotowany przewodnik stopniowo wprowadzi dziecko w świat pięknych wnętrz Pałacu Poznańskich i muzealnych ekspozycji. Zwiedzanie muzeum w ramach programu może odbywać się w dowolnym terminie – w dniach i godzinach otwarcia ekspozycji. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie i rezerwacja terminu zajęć, aby wizyta mogła być skorelowana z innymi działaniami upowszechnieniowymi prowadzonymi w muzeum. W ramach programu zapewniamy bezpłatną wizytę dla dziecka z autyzmem, jego rodzeństwa oraz rodziców lub opiekunów.

Celem proponowanego cyklu wizyt jest pokazanie dziecku muzealnego uniwersum w następujących etapach:

  • Pierwsza wizyta to zapoznanie się z muzeum i pokazanie elementów charakterystycznych dla tego rodzaju obiektu (kasa muzealna, szatnia, przewodnik, ekspozycje, eksponaty). Podczas tego spotkania celowo prowadzący nie zamierzają przekazywać dziecku większej ilości informacji, proponować ćwiczeń lub zadań. Spacer przez sale ekspozycyjne, który urozmaicony jest poszukiwaniami pluszowej postaci Superkustosza i zabawą, może zostać w miarę potrzeb skrócony.
  • Następne spotkania, które odbywać się będą w poznanej przez dziecko przestrzeni, mogą mieć większy walor edukacyjny. Organizatorzy będą proponować dostosowane do potrzeb dzieci wyzwania edukacyjne, rozwijające zdolności ogólnorozwojowe – starając się jednocześnie przekazać wiedzę o muzeum, historii i mieście.

Na witrynie internetowej Muzeum Miasta Łodzi znajdują się książeczki, które są elementem opracowanego przez specjalistę oligofrenopedagoga, Amelię Kochelską, programu i służą przygotowaniu wizyty w muzeum.

Książeczki przedstawiają scenariusze spotkań w formie fotografii i prostych podpisów. Towarzyszący podczas zwiedzania przewodnik posiada również egzemplarz książeczki, a kolejne wizyty przebiegają według przedstawionego tam porządku. Rodzic lub opiekun przygotowujący dziecko do wizyty w muzeum może wydrukować plik PDF na zwykłym papierze A4, pociąć według zaznaczonych linii i zszyć zszywaczem biurowym. Wcześniejsze zapoznanie dziecka z planowanym przebiegiem wizyty może pomóc uniknąć niepokoju towarzyszącego oswajaniu nowych miejsc i sytuacji. Książeczka może przydać się również po powrocie do domu; pozwoli powtórzyć i utrwalić poznane treści.

Program Muzeum chce Cię poznać
Od 2 kwietnia 2014 roku
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
Łódź

Dodaj komentarz