Wystawa plenerowa Jak harcerzem – to na zawsze

Od marca do sierpnia potrwa wystawa plenerowa z okazji 85-lecia powstania harcerstwa w Rozwadowie. Ekspozycję można będzie oglądać na placu przed Biblioteką Międzyuczelnianą w Stalowej Woli.

Wystawa plenerowa „Jak harcerzem – to na zawsze” (źródło: materiały prasowe)

Wystawa plenerowa „Jak harcerzem – to na zawsze” (źródło: materiały prasowe)

Wystawa stanowi pokłosie wielu muzealnych spotkań z harcerzami, którzy tuż po wojnie należeli do rozwadowskiego hufca. Dzięki ich zaangażowaniu, relacjom, fotografiom oraz przechowywanym przez lata dokumentom powstała ekspozycja, która w kronikarskim porządku odtwarza historię rozwadowskiej organizacji, począwszy od lat 30. XX wieku do momentu rozwiązania hufca w 1961 roku. Na wystawie znalazło się ponad 100 fotografii z obozów, biwaków, spotkań, kółek zainteresowań, występów artystycznych, parad i zlotów, które wypełniały harcerskie życie. Uzupełnieniem fotografii są wyjątki z oryginalnej kroniki harcerskiej, dokumenty przełomowe dla rozwadowskiego harcerstwa oraz legitymacje niektórych druhów.

Młodzi rozwadowianie po raz pierwszy zetknęli się z harcerstwem w pobliskim Nisku: w tamtejszym Gimnazjum Ogólnokształcącym już w 1918 r. powstała drużyna harcerska skupiająca w swoich szeregach młodzież z całej okolicy. Od 1929 roku działał w Rozwadowie zastęp Orłów, w skład którego weszli uczniowie z Rozwadowa i Charzewic. Chętnych szybko przybywało i w 1930 roku powstała I Drużyna Harcerzy im. płk Lisa-Kuli. W roku 1934 mieszkające w Rozwadowie i Charzewicach uczennice niżańskiego gimnazjum założyły drużynę harcerek. Pomyślny rozwój organizacji harcerskiej przerwała II wojna światowa. Niemiecki okupant już od pierwszych dni, pod karą śmierci, zakazał działalności wszelkich niezależnych związków i stowarzyszeń.

Po wojnie, w 1944 harcerstwo zostało reaktywowane, jednak liczni jego przedwojenni i wojenni członkowie szybko okazali się zagrożeniem dla nowej władzy. Nastąpiły aresztowania ludzi związanych z polskim podziemiem. Taki los spotkał między innymi komendanta rozwadowskiego hufca. Wiosną 1950 roku Związek Harcerstwa Polskiego przestał istnieć jako samodzielna organizacja. Okrojona w swoim kształcie Organizacja Harcerska działała odtąd tylko w miejscowej szkole podstawowej, ale nie cieszyła się dużą popularnością.

W 1956 roku przywrócona została tradycyjna symbolika oraz struktury organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo po raz wtóry powróciło do Rozwadowa. Młodzież znowu miała możliwość uczestniczyć w obozach letnich i zimowiskach, organizowano rajdy terenowe, biwaki, zawody sportowe, rocznicowe akademie i uroczystości, powstała także orkiestra harcerska. W 1958 roku na potrzeby młodzieży przekazano cały budynek Sokoła, który stał się odtąd Domem Harcerza.

Znacząca zmiana strukturalna zaszła w 1961 roku, kiedy decyzją Głównej Komendy ZHP wszystkie zastępy działające w miastach niebędących powiatowymi zostały włączone do Hufców Powiatowych. Tym samym Hufiec w Rozwadowie uległ likwidacji i jako Szczep wszedł w skład Hufca ZHP Tarnobrzeg, którego komendantem został zasłużony rozwadowski instruktor, dh phm Zbigniew Krupa.

Wystawa plenerowa Jak harcerzem – to na zawsze
Od marca do sierpnia 2014 roku
Plac przed Biblioteką Międzyuczelnianą
ul. ks. J. Popiełuszki 10
Stalowa Wola

Dodaj komentarz