Filmowy neomodernizm: Spotkanie z Rafałem Syską

Kinokawiarnia Kika zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki Filmowy neomodernizm Rafała Syski, które odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 19.00.

Rafał Syska „Filmowy neomodernizm" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Syska „Filmowy neomodernizm" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Film nie musi pędzić naprzód i na­śladować zwariowane tempo ży­cia. Może zwolnić, stać się enklawą spokoju, kontemplacji i nostalgii. Coraz częściej pojawiają się więc na naszych ekranach filmy, których energia jest skierowana do we­wnątrz, wyrażają się nie w bezru­chu (jak fotografia), lecz w trwaniu i intensywnym odczuciu czasu. To kino milczenia, emocjonalnego dy­stansu, melancholii i osamotnienia. Niech nikogo jednak nie zmyli jego prostota i ascetyzm, bo ukryte jest w tych filmach bogactwo znaczeń wielekroć głębszych i mniej banal­nych od tych dominujących wokół.

Filmowy neomodernizm jest książ­ką, która wskazuje na korzenie ten­dencji (zwanej też slow cinema), mechanizmy produkcyjne i dystry­bucyjne, a także na jego główne cechy narracyjne i tematyczne. Bo­haterami książki są wybitni twórcy współczesnego kina artystycznego: Aleksander Sokurow, Béla Tarr, Bru­no Dumont, Tsai Ming-liang, Carlos Reygadas i wielu innych. To dzięki tym twórcom można doświadczyć sztuki filmowej w jej najgłębszym sensie. Bo kino to nie tylko emo­cjonowanie się zdarzeniami i przy­godami bohaterów, ale też metoda opisu fundamentalnych własności bytu i egzystencjalnych przeżyć, dla których właśnie neomoder­nizm znalazł najbardziej wyrafino­waną sekwencję słów i obrazów.

Spotkanie z Rafałem Syska
3 kwietnia 2014 roku, godz. 19.00
Kinokawiarnia Kika
Kraków

Dodaj komentarz