W MOCAK-u o postmodernizmie polskim

8 kwietnia o godz. 18.00 krakowskie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK zaprasza na panel dyskusyjny wokół książek P1 Alicji Gzowskiej i Lidii Klein oraz P2 pod redakcją Lidii Klein, które ukazały się nakładem Wydawnictwa 40 000 Malarzy.

P1. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (źródło: materiały prasowe organizatora)

P1. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem książki P1 jest zaznaczenie podstawowych problemów badawczych związanych z polskim postmodernizmem oraz zarysowanie jego konsekwencji zarówno dla architektury, jak i myślenia o mieście i przestrzeni. Ważne są także jego związki z przemianami polityczno-społecznymi w III RP. Kolejne teksty architektów, historyków sztuki oraz kulturoznawców pozwalają dostrzec, że postmodernizmu nie daje się sprowadzić do przebrzmiałej estetycznej konwencji – importowanego z Zachodu stylu, który następnie został przez polskich architektów zbanalizowany. Analiza tego zjawiska ma jednak wartość nie tylko historyczną. Zmiany, które przyniósł postmodernizm, widoczne są w architekturze i urbanistyce do dziś. Z tytułowym tematem wiąże się wiele ważnych obecnie dyskusji – zarówno dotyczących kwestii zasadniczych (losy wielkopłytowego budownictwa), jak i poszczególnych projektów (zagospodarowanie warszawskiego placu Defilad). Badanie postmodernizmu jest więc próbą zrozumienia przestrzeni otaczającej nas współcześnie. Tom uzupełnia zbiór rozmów.

P2 jest zapisem rozmów z sześcioma architektami, którzy w swojej praktyce zawodowej na różne sposoby odnosili się do postmodernizmu. Zestawienie wypowiedzi Czesława Bieleckiego, Marka Budzyńskiego, Jerzego Gurawskiego, Wojciecha Jarząbka, Romualda Loeglera i Jakuba Wujka pokazuje, w jaki sposób kształtowały się doświadczenia związane z tym nurtem w Polsce. Wspomnienia architektów pozwalają zaobserwować, jak powstałe na Zachodzie teorie i rozwiązania formalne konfrontowano z technologiami dostępnymi w okresie schyłkowego komunizmu i transformacji ustrojowej oraz państwowymi normatywami budownictwa. Zebrane wywiady stanowią punkt wyjścia rozważań nad sposobem obecności postmodernistycznych postulatów w pejzażu polskiej architektury lat 80. i 90.

W spotkaniu wezmą udział: architekt Krzysztof Bień, Dorota Leśniak-Rychlak (Autoportret i Małopolski Instytut Kultury), prof. Krystyna Wilkoszewska (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Piotr Winskowski (Wydział Architektury Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkanie poprowadzi Alicja Gzowska.

P2. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (źródło: materiały prasowe organizatora)

P2. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alicja Gzowska (ur. 1986) – zajmuje się architekturą inżynieryjną lat 50. i 60. XX wieku w Polsce. Jest autorką monografii Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach (2012). Pracuje przy międzynarodowym projekcie dotyczącym eksportu polskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej na Bilski Wschód i do krajów Trzeciego Świata w okresie PRL-u. Wykłada w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Lidia Klein (ur. 1983) – zajmuje się architekturą współczesną. W 2013 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Nauki Polskiej. Od 2013 roku kontynuuje naukę na Duke University. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i School of Form.

P1 i P2 – Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka
8 kwietnia 2014 r., godz. 18.00
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, sala audiowizualna
Kraków

Dodaj komentarz