• 2014-04-02

Arkadiusz Podniesiński ujawnia świat animizmu

Od 5 kwietnia w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu będzie można oglądać wystawę pt. Zagubione dusze. Ukryty świat animizmu w fotografiach Arkadiusza Podniesińskiego.

Fot. Arkadiusz Podniesiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Arkadiusz Podniesiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poznanie rdzennych mieszkańców, wyznających animizm, najstarszą i najpierwotniejszą formę wierzeń religijnych, to główny powód mojej podróży po Afryce. Utrwalić w cyfrowej pamięci aparatu spotkanych ludzi, próbując w ten sposób przedłużyć ich istnienie. Ocalić od zapomnienia ich religijne praktyki i wierzenia, przez wiele dziesięcioleci naznaczanych prawdą narzucaną przez chrześcijańskich inkwizytorów, islamskich najeźdźców, a ostatnio nadgorliwych misjonarzy. Poznać tubylców, jeszcze do niedawna żyjących w całkowitej izolacji, a teraz poprzez coraz większy napływ turystów, powoli tracących swoje tradycyjne umiejętności i wiedzę. Swoją naturalność i pierwotność. Kulturę i tradycję.

Arkadiusz Podniesiński

Fot. Arkadiusz Podniesiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Arkadiusz Podniesiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Arkadiusz Podniesiński opracował projekt fotograficzny, którego głównymi aktorami stali się członkowie różnych grup etnicznych Czarnego Lądu. Wprowadzał zamierzenie w czyn podczas podróży dookoła Afryki w roku 2012, docierając do wybranych plemion, wśród których realizował swe niecodzienne fotografie. Do ich wykonania posłużył się studyjnym sprzętem fotograficznym, dzięki któremu powstające portrety uzyskały niepowtarzalny klimat, a bohaterowie zdjęć prezentują się dumnie, odziani w niecodzienne stroje i przystrojeni ozdobami. Zamiarem autora było przedstawienie fotografowanych postaci w bardzo dystyngowany i bogaty wizualnie sposób, odmienny od powszechnie spotykanego w obrazach afrykańskich plemion, brudu i ubóstwa. Stosunkowo długie przebywanie w każdym miejscu umożliwiło podróżnikowi nawiązanie bliższego kontaktu z fotografowanymi osobami, wytłumaczenie im celu wizyty oraz uzyskanie ich aprobaty i zaangażowania przy wykonywaniu sesji zdjęciowych. W taki sposób powstał projekt Zagubione Dusze, przedstawiający serię portretów osób, które łączy wspólnie wyznawana przez nie religia – animizm.

Magdalena Nierzwicka

Aranżacja plastyczna: Magdalena Nierzwicka

Zagubione dusze. Ukryty świat animizmu w fotografiach Arkadiusza Podniesińskiego
Wystawę można oglądać od 5 kwietnia do 8 czerwca 2014 roku
Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu

Dodaj komentarz