Klucze do wyobraźni z Ingą Iwasiów

7 kwietnia w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Klucze do wyobraźni, którego bohaterką będzie Inga Iwasiów. Wezmą w nim udział krytycy: Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Spotkanie poprowadzi Lucyna Marzec.

„Klucze do wyobraźni” – Inga Iwasiów (źródło: materiały prasowe)

„Klucze do wyobraźni” – Inga Iwasiów (źródło: materiały prasowe)

Inga Iwasiów (1963) – krytyczka literacka, badaczka literatury, poetka, prozaiczka. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kieruje Zakładem Literatury XX wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Jurorka Nagrody Literackiej Nike (2009–2013) oraz Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia (2012–2013). Prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Autorka powieści BambinoKu słońcu i Na krótko, zbiorów wierszy Miłość oraz 39/41, a także zbioru opowiadań Smaki i dotyki.

W 2013 ukazały się trzy książki Ingi Iwasiów: BlogotonyUmarł mi. Notatnik żałoby oraz Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku.

Program Klucze do wyobraźni, którego kuratorem jest prof. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), to roczny cykl spotkań z wybitnymi współczesnymi polskimi pisarzami oraz znakomitymi krytykami. Każde ze spotkań złoży się z debaty krytyków o twórczości autora, która przechodzić będzie w rozmowę z głównym gościem, ta zaś – w klasyczny wieczór autorski (lekturę tekstów). Organizatorom zależy na takim sposobie mówienia o literaturze, z którego wyłoni się różnorodny i niezdawkowy portret danego pisarza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Klucze do wyobraźni – Inga Iwasiów
7 kwietnia 2014 roku, godz. 18.00
Scena Nowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Dodaj komentarz