Wspólnota demokracji – Wspólnota wolności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłaszają III edycję konkursu o nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Polska Ambasada w Delhi, proj. Witold Cęckiewicz i Stanisław Deńko, fot. użytkownik Krokodyl (źródło: Wikimedia Commons)

Polska Ambasada w Delhi, proj. Witold Cęckiewicz i Stanisław Deńko, fot. użytkownik Krokodyl (źródło: Wikimedia Commons)

Celem organizacji konkursu jest promocja współczesnej sztuki polskiej oraz rodzimej myśli twórczej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia projektantów. Organizatorzy mają nadzieję, iż konkurs pozwoli na wskazanie nowych kierunków myślenia o kształcie placówek dyplomatycznych i przestrzeni dedykowanych służbie zagranicznej.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu przestrzeni foyer w Ambasadzie RP w New Delhi, zgodnie z hasłem: Wspólnota demokracji – Wspólnota wolności.

Zadanie projektowe dedykowane jest studentom, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie (do dnia 10 kwietnia) oraz złożą projekt konkursowy (do dnia 9 maja do godz.14.00).

Nagrody zostaną wręczone podczas II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ w dniu 16 maja w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie (ul. Rajska 12). Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa, która będzie następnie prezentowana w Galerii Architektury SARP w Krakowie (Plac Szczepański 6).

Konkurs o Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego
Zgłoszenia: do 10 kwietnia 2014 r.
Termin nadsyłania projektów: do 9 maja 2014 r., do godz. 14.00

Dodaj komentarz