Lech Lechowicz – Fotograf o fotografii

Fundacja 2.8 z Opola, zaprasza 27 marca na spotkanie w ramach cyklu Fotograf o fotografii z Lechem Lechowiczem i prezentację książki Historia fotografii. Cz. 1 1839 – 1939.

Spotkanie z Lechem Lechowiczem w ramach cyklu „Fotograf o fotografii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie z Lechem Lechowiczem w ramach cyklu „Fotograf o fotografii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bohater kolejnego spotkania – Lech Lechowicz, zajmuje się historią i teorią fotografii. Spotkanie połączone będzie z prezentacją jego książki – Historia fotografii. Cz. 1 1839 – 1939. Publikacja ta stanowi pierwszą część powszechnej historii fotografii, obejmującą okres między 1839 a 1939 rokiem. Zawiera ona historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, skupiający się głównie na przedstawieniu artystycznej przemiany fotografii, uwzględniającej wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych. Uzupełnia ją prezentacja reprezentowana wieloma cytatami z tekstów źródłowych, w większości przypadków niepublikowanych w języku polskim. Historyczny opis ukazujący miejsce i znaczenie fotografii w kulturze artystycznej omawianego okresu, odnosi się także do jej kulturowego obiegu wynikającego z innych niż tylko artystycznych funkcji. Tekst ilustrowany jest reprodukcjami, które pozwalają pełniej przedstawić czytelnikowi ewolucję obrazowania samej fotografii, a także zwrócić uwagę na przemiany w świadomości wizualnej homo photographicusa, czyli człowieka epoki fotograficznej. Książka zdobyła Nagrodę Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki w 2013 roku.

Lech Lechowicz – urodzony w roku 1952, w Łodzi; zajmuje się historią i teorią fotografii oraz relacji występujących między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi, a nowymi mediami (fotografią, filmem, video, technikami cyfrowymi). Jest autorem wystaw, katalogów oraz tekstów dotyczących tych problemów. W latach 1977-1996 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi jako kustosz w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Lech Lechowicz – spotkanie z serii Fotograf o fotografii
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014 roku, o godzinie 18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, sala konferencyjna
ul. Minorytów 4
Opole

Dodaj komentarz