Krakowska premiera monografii Zagłada Żydów europejskich

25 marca o godzinie 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się krakowska premiera monografii Raula Hilberga Zagłada Żydów Europejskich.

Plakat „Zagłada Żydów Europejskich” (źródło: materiały prasowe)

Plakat „Zagłada Żydów Europejskich” (źródło: materiały prasowe)

Klasyczne dzieło Raula Hilberga stanowiące podwaliny pod historiografię Holokaustu, liczące niemal 1700 stron studium Zagłady Żydów europejskich po długim oczekiwaniu ukazało się w języku polskim.

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1961, drugie w 1985, trzecie w 2003 r. Wydanie polskie poszerzone jest o poprawki autora, które nanosił do ostatnich chwil życia, spędzając nad książką ponad 50 lat. Jest to precyzyjny, szczegółowy i doskonale uporządkowany obraz zagłady społeczności żydowskiej w Europie dokonanej przez działające w III Rzeszy struktury hierarchiczne: partię nazistowską, biznes, administrację i armię, tworzące razem maszynerię Zagłady.

Zagłada Żydów nie była scentralizowana. Nie utworzono osobnej agencji do spraw żydowskich, ani nie przeznaczono na ten cel osobnego budżetu. Działania wymierzone przeciwko Żydom prowadziły służba cywilna, wojsko, biznes i partia. W przedsięwzięcie to wciągnięte zostały wszystkie składniki zorganizowanego życia w Niemczech. W obławie na ofiary wzięły udział wszystkie agencje, wykorzystane zostały wszystkie specjalizacje, wszystkie warstwy społeczne uczestniczyły w tym procesie.

– Raul Hilberg

W dyskusji towarzyszącej premierze udział wezmą:

  • redaktor Konstanty Gebert, Gazeta Wyborcza
  • Jerzy Giebułtowski, tłumacz
  • dr Piotr Stefaniuk, wydawca
  • dr hab. Dariusz Libionka, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Spotkanie moderował będzie dr Piotr Weiser z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Organizatorami spotkania są Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Żydowskie Muzeum Galicja.

Raul Hilberg (1926-2007) – wybitny specjalista w dziedzinie badań nad prześladowaniem i eksterminacją Żydów w okresie Trzeciej Rzeszy. Jego trzytomowe opus magnum Zagłada Żydów Europejskich należy do najważniejszych dzieł w światowym piśmiennictwie na temat Zagłady.

Premiera monografii Raula Hilberga
25 marca 2014 roku, godz. 17.00
Żydowskie Muzeum Galicja
Ul. Dajwór 18
Kraków

Dodaj komentarz