Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society

Do 13 kwietnia można nadsyłać prace na europejski konkurs krótkich form video Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society.

Plakat „Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society” (źródło: materiały prasowe)

Plakat „Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society” (źródło: materiały prasowe)

Organizatorzy zachęcają uczestników konkursu – artystów, amatorów, aktywistów – do twórczej, krytycznej refleksji nad tym, w jaki sposób realizowana jest dziś idea demokracji, jakie istnieją dla niej alternatywy, do tworzenia nowych narracji wokół idei społeczeństwa otwartego. A także, do opowiedzenia o swoim najbliższym otoczeniu, o działających na jego rzecz ludziach, o tym, co ważne – lokalnie i globalnie.

Organizatorem konkursu jest międzynarodowa sieć Doc Next Network, zainicjowana przez Europejską Fundację Kultury. Konkurs realizowany jest ze środków Open Society Foundations for Europe. Partnerem konkursu jest PLANETE+ DOC Film Festival.

Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society
Termin zgłoszeń – 13 kwietnia 2014 roku

Dodaj komentarz