Dorta Jagić Europejską Poetką Wolności 2014

Dorta Jagić, poetka z Chorwacji, została laureatką Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności w 2014 r. za tom Kanapa na rynku (2011). Jury w uzasadnieniu podkreśliło mocno obecną w jej twórczości afirmację wolności kobiety.

Dorta Jagić – Europejska Poeta Wolności (źródło: materiały prasowe)

Dorta Jagić – Europejska Poeta Wolności (źródło: materiały prasowe)

Poetka otrzymała statuetkę oraz nagrodę w wysokości 100 000 zł. W III edycji konkursu razem z poetką nagrodę (10 000 zł) otrzymała jej tłumaczka – Małgorzata Wierzbicka.

Wiersze Dorty Jagić są afirmacją wolności kobiety, jej niepoddawania się naciskom cielesności i uczuć, determinacji społecznych i historycznych. Łączą konkretne doświadczenie egzystencjalne z przesłaniem o uniwersalnym zasięgu. Jury wyraża również swe uznanie dla pracy tłumaczy: pani Małgorzaty Wierzbickiej, która spolszczyła poezję Dorty Jagić – napisało jury w uzasadnieniu werdyktu.

Dorta Jagić urzekła zgromadzoną na spotkaniu autorskim publiczność nie tylko swoimi wierszami, ale też zaangażowaniem, z jakim je odczytywała, otwartością na ludzi i szczerością wypowiedzi. Poetka opowiadała o problemach, z jakimi boryka się na co dzień artysta, m.in. z brakiem pracy. Oprócz pisania wierszy pracuje m.in. nad słownikiem kobiet biblijnych, lubi podróżować, współpracuje ze studenckimi teatrami eksperymentalnymi i jest autorką krótkich opowiadań drukowanych w chorwackich czasopismach. Pierwsze sukcesy literackie ma już za sobą: za swój debiutancki tomik (Plahta preko glave, 1999) otrzymała prestiżową chorwacka nagrodę poetycką: Goran za mlade pjesnike, a w 2007 roku na międzynarodowym festiwalu poetyckim w Rumunii otrzymała Nagrodę Balkan Grand Prize for Poetry.

Nagrodzona tłumaczka to Małgorzata Wierzbicka, absolwentka filologii serbsko-chorwackiej i polonistyki na UW. W 1986 roku podjęła pracę tłumacza w Instytucie Państwa i Prawa PAN. W 1989 pracowała w obsłudze prasowej Okrągłego Stołu, a następnie w Klubie Parlamentarnym Solidarności. Od 1992 roku pracuje w dyplomacji (Zagrzeb, Lublana, Belgrad, Bratysława). W latach 80. publikowała w czasopismach slawistycznych. Jej przekłady drukowano w Literaturze na świecie, Twórczości, Tygodniku Powszechnym.

Dodatkowo jury wyraziło swoje szczególne uznanie dla dwóch innym poetów i ich tłumaczy. Uwagę Kapituły zwrócił tom Pandelisa Boukalasa (Grecja) Czasowniki (2009) tłumaczony przez Michała Bzinkowskiego oraz Pożegnanie krawędzi Guy’a Goffett’a (2007) w tłumaczeniu Anny Wasilewskiej. Doceniono w nich nowatorskie uwspółcześnienie wątków antycznych (Boukalas) oraz stylistyczne mistrzostwo (Goffette).

Laureatkę wybrało jury, w skład którego weszli: Krzysztof Czyżewski, Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz jury), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek i Anda Rotenberg. Przewodniczącym kapituły był prof. Krzysztof Pomian.

Do Nagrody w 2014 roku nominowani byli poeci i poetki z Austrii, Belgii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Kazachstanu, Szwajcarii.

Uroczysta Gala w Teatrze Wybrzeże miała kształt widowiska muzycznego ze słowem w roli głównej. Widzowie usłyszeli wiersze nominowanych poetów w interpretacji Chóru Opery Bałtyckiej, a recytowała je Magdalena Cielecka. Galę poprowadziła Agnieszka Szydłowska z radiowej Trójki.

Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności 2014
Laureatka: Dorta Jagić za tom Kanapa na rynku (2011)
Tłumaczenie: Małgorzata Wierzbicka
21 marca 2014 roku
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Dodaj komentarz