• 2014-03-24

Zawód: Projektant | świadomość i działanie

4 kwietnia o godz. 18.00 warszawska Galeria Salon Akademii zaprasza na wernisaż wystawy Zawód: Projektant | świadomość i działanie.

M.A.M. Airbag (źródło: materiały prasowe organizatora)

M.A.M. Airbag (źródło: materiały prasowe organizatora)

Procesy, takie jak globalizacja i urbanizacja, zmiany demograficzne, eksploatacja środowiska czy rozwój technologiczny nieustannie modyfikują obraz świata. Same w sobie nie są negatywne, niemniej jednak te – jak niektórzy je nazywają – megatrendy, powodują powstawanie licznych problemów, m.in. intensyfikację produkcji, pogłębiające się różnice w zamożności społeczeństw, rozpędzoną konsumpcję, nędzę i głód, starzenie się społeczeństw, uzależnienie od technologii, oddalenie od natury. Projektowanie jako dyscyplina, która skupia się nie na tym, jakie rzeczy są, ale – jak to ujął noblista Herbert Simon – jakie by powinny, w sposób naturalny uwikłana jest we wszystkie te konteksty. Projektanci jednakże nie są ratownikami naszej cywilizacji. Problemy są dla nich raczej wyzwaniami, impulsami, które mogą prowadzić do poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań.

Wystawa ma pokazać zasadę, według której współczesne problemy są przez projektantów zauważane i interpretowane.

Hasła budujące strukturę wystawy to: GLOBALIZACJA, URBANIZACJA, DEMOGRAFIA, ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIA. W każdym obszarze można zidentyfikować i opisać dziesiątki problemów czekających na rozwiązanie. Wystawa odnosi się jedynie do wyselekcjonowanych zagadnień i konfrontuje dwie postawy: krytyczną i praktyczną.

W wystawie udział biorą:

  • Jevgenija Jurkevica, Marta Florkowska-Dwojak, Magda Juszczak, Maya Ober/ Knockout Design, Nina Woroniecka, Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski/ Malafor | GLOBALIZACJA
  • Tomasz Korzewski, Halina Kamińska i Edyta Makaruk/ Florabo, Stanisław Płoski, Veturilo | URBANIZACJA
  • Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski/ Malafor, Marta Morawska, Alicja Strzyżyńska, Katarzyna Kędzior | DEMOGRAFIA
  • Urszula Kowal, Magdalena Czapiewska, Karol Murlak, Grzegorz Nawacki/ Designlab, Magda Rychard, Ania Łyszcz, Maja Szczypek/ M.A.M. Airbag, HO-LO | ŚRODOWISKO
  • Marta Niemywska, Oskar Zięta/ Zieta Design, Katarzyna Delfina Petkow, Monika Braunscht Sonia Słaboń/ Kafti Design | TECHNOLOGIA

Kuratorka: Magda Kochanowska

Zawód: Projektant | świadomość i działanie
Od 7 kwietnia do 17 maja 2014 r.
Wernisaż: 4 kwietnia 2014 r., godz. 18.00
Galeria Salon Akademii
Warszawa

Dodaj komentarz