Świadomość ruchu – antologia o tańcu współczesnym

W marcu nakładem Wydawnictwa Korporacji Ha!art ukazała się antologia tekstów o tańcu współczesnym pt. Świadomość ruchu, którą zredagowała i opatrzyła notami Jadwiga Majewska.

„Świadomość ruchu”, red. Jadwiga Majewska – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Świadomość ruchu”, red. Jadwiga Majewska – okładka (źródło: materiały prasowe)

Antologia Świadomość ruchu pod redakcją Jadwigi Majewskiej to autorski wybór najważniejszych wypowiedzi o tańcu współczesnym, opisujących fundamenty aktualnej estetyki i praktyki w tej dziedzinie. Refleksje twórców, ich autointerpretacje i manifesty zostały zestawione z esejami teoretyków i krytyków. Wszystkie zamieszczone wypowiedzi to głosy profesjonalistów, często o wadze klasyki gatunku. Książka składa się z dwóch części: w pierwszej taniec funkcjonuje w trzech perspektywach (jako proces, działanie i spektakl), w drugiej – pojawia się w rozlicznych kontekstach: teatralnym, krytycznym, historycznym, socjologicznym, antropologicznym czy religioznawczym. Poszczególne rozdziały zostały ułożone tak, aby wskazać ewolucję zagadnień i różnorodność perspektyw. Zestawienie nie ma jednak ambicji zbioru wyczerpującego nowoczesną refleksję o ruchu, nastawione jest raczej na konfrontację z tym, co aktualne i przyszłościowe w tańcu. Książka może służyć jako podręcznik dla studentów teatrologii, performatyki, teorii tańca, zarówno na uniwersytetach, jak i w wyższych szkołach artystycznych. Może stanowić podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych, publikacji w przyszłości. Jest znakomitym przewodnikiem zarówno dla samych artystów, jak i dla osób piszących o tańcu oraz zajmujących się jego propagowaniem – szczególnie w kontekście wzrastającej popularności tańca w kulturze współczesnej.

Na taką książkę czekało nie tylko środowisko tancerzy i choreografów, krytycy i ogromna rzesza sympatyków tej, coraz lepiej rozpoznawalnej i coraz szerzej popularyzowanej, sztuki, czekali też studenci teatrologii, muzycy i performerzy, o badaczach, rodzącej się na naszych oczach dziedziny akademickiej, jaką jest performatyka, nie wspominając. Zebrane przez Jadwigę Majewską, autorkę zaliczaną do najważniejszych krytyków tańca współczesnego w Polsce, artykuły układają się w przekonująco jednolitą, logicznie skomponowaną całość, której wartość poznawcza, tak historyczna, jak teoretyczna, wydaje się nie do przecenienia. Pozwoli ona nie tylko zapoznać się z najważniejszymi wypowiedziami teoretyków (a praktycznie ojców założycieli) tańca współczesnego, ale posłuży także wielu przyszłym adeptom sztuki, która w naszym kraju znajduje się obecnie w fazie niezwykle dynamicznego rozwoju.

Prof. dr hab. Jacek Kopciński (fragment recenzji wydawniczej)

Świadomość ruchu, red. Jadwiga Majewska
Premiera: marzec 2014 roku
Wydawnictwo Korporacji Ha!art

Dodaj komentarz