Marginesem w centrum – gender i queer w MSN

2 kwietnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dr hab. Jacek Kochanowski wygłosi wykład pt. Ciało jako przestrzeń społeczna. Marginesy badań gender i queer. Spotkanie z cyklu Marginesem w centrum odbędzie się w ramach programu Muzeum Otwarte 2014.

Kinomuzeum 2014, fot. Bartosz Stawiarski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kinomuzeum 2014, fot. Bartosz Stawiarski (źródło: materiały prasowe organizatora)

W czasie wykładu, który będzie miał charakter wykładu performatywnego, przedstawione zostaną podstawowe osiągnięcia badań gender i queer dla wiedzy o ciele i procesach społecznego ucieleśnienia. W nawiązaniu do dzieł sztuki prezentowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przedstawiony zostanie punkt przecięcia współczesnej sztuki krytycznej i zaangażowanej humanistyki, którym jest ujawnienie społecznych mechanizmów wytwarzania ciała, płci i seksualności.

Iluzja autonomicznej intymności i prywatności zostanie podważone poprzez ujawnienie technik dyscyplinowania ciała i przetwarzania go w uległą maszynę produkcji/reprodukcji/konsumpcji. Techniki te stają się widoczne szczególnie na powierzchni ciał nieposłusznych, w wydarzeniu ciała eks-centrycznego, czyli wykraczającego poza krąg tego, co konwencjonalne, normalne, oczekiwane, a zatem m.in. w ciele osób płciowo i seksualnie nienormatywnych.

Prowadzenie: Magda Szcześniak
Wykład: dr hab. Jacek Kochanowski

Muzeum Otwarte 2014
Kurator programu: Marta Dziewańska
Współpraca: Paweł Nowożycki, Marta Skowrońska

Muzeum Otwarte to program wykładów, warsztatów, spotkań i projekcji organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szósta edycja Muzeum Otwartego wchodzi w dialog z najnowszą odsłoną wystawy kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W niedalekiej przyszłości to prezentacja prac 48 artystów mocno zakorzenionych w otaczającej ich rzeczywistości, którą chcą rozumieć, komentować, często też zmieniać. Wspólnym mianownikiem pokazywanych prac jest zmiana w kulturze, jaką przyniosły emancypacyjne dyskursy równościowe rozluźniające tradycyjne granice i hierarchie, a zwłaszcza pojęcia płci, rodziny, religii, narodu, rasy czy przestrzeni publicznej.

Cykl Marginesem w centrum to seria spotkań z badaczami, aktywistami i zaangażowanymi komentatorami kultury. To próba przybliżenia słownika, który pozwala opisywać rzeczywistość z punktu widzenia mniejszości, ale także próba przyjrzenia się normom i regułom życia społecznego, których obecność – a wraz z nią możliwość ich dyskutowania, podważenia, zmiany – ujawnił atak na ideologię gender.

Ciało jako przestrzeń społeczna. Marginesy badań gender i queer
Wykład odbędzie się 2 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Dodaj komentarz