Białostocka architektura modernizmu

28 marca o godz. 18.00 w białostockim Centrum im. Ludwika Zamenhofa odbędzie się promocja przewodnika Białostocka architektura modernizmu.

Fot. Marcin Onufryjuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Marcin Onufryjuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przewodnik Białostocka architektura modernizmu jest efektem projektu zrealizowanego przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku w 2013 r. Projekt miał na celu zapoznanie białostoczan – poprzez spacery, spotkania z ekspertami i pasjonatami, tematyczną publikację oraz dedykowaną stronę internetową – z dziedzictwem architektonicznym miasta powstałym w okresie międzywojennym i po 1945 r. Przewodnik autorstwa Sebastiana Wichra, zilustrowany zdjęciami Marcina Onufryjuka, ukazuje specyfikę białostockiego modernizmu i przybliża najciekawsze przykłady obiektów zrealizowanych w tym stylu. Na trzech szlakach zaproponowanych przez autora znalazło się ponad 30 obiektów o różnej skali i funkcjach: budynki jedno- i wielorodzinne, gmachy użyteczności publicznej, zespoły zabudowy i kompozycje przestrzenne.

Sebastian Wicher – zabytkoznawca, absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat Nagrody imienia Jerzego Remera (2003) za pracę magisterską pt. Twórczość Stanisława Bukowskiego w obszarze architektury współczesnej i zabytkowej na tle epoki, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Tajchmana. Autor wydanej w 2009 r. książki pt. Żyć architekturą. Życie i twórczość Stanisława Bukowskiego, a także szeregu artykułów poświęconych architekturze i zabytkom Białostocczyzny, publikowanych m.in. na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego. Obecnie pracuje w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, wcześniej związany z Muzeum Podlaskim i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku. Społecznik zaangażowany w popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Białegostoku, miłośnik architektury XX w. Z Fundacją UwB współpracuje od 2009 r. Autor przewodnika Białostocka architektura modernizmu (2013).

Marcin Onufryjuk – z wykształcenia architekt, obecnie fotoreporter. Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2007, 2013) oraz Marszałka Województwa Podlaskiego (2009). Aktualnie realizuje projekt Bo sztuka jest w nas, będący próbą odszukania w przestrzeni Białegostoku przejawów działań nie-artystów, które noszą znamiona sztuki.

Prowadzący: Andrzej Kłopotowski

„Białostocka architektura modernizmu”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Białostocka architektura modernizmu”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Białostocka architektura modernizmu – promocja przewodnika
28 marca 2014 r., godz. 18.00
Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Białystok

Dodaj komentarz