Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego

27 marca w wydawnictwie słowo/obraz terytoria ukaże się książka Krzysztofa Lipowskiego Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego.

Krzysztof Lipowski „Skorpion na policzku” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Krzysztof Lipowski „Skorpion na policzku” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Sztuka Bronisława Wojciecha Linkego domaga się dziś wysłowienia. Jest to sztuka bogata i różnorodna. Spoglądając na nią, współczesny odbiorca musi doznawać zawrotu głowy – tyle tu tematów, szokujących ujęć i niezwykłych pomysłów. Dzieło Linkego odsłania niebezpieczną wyobraźnię, swoiste igranie ze skorpionem własnej imaginacji. Nie ma bowiem pośród polskich artystów XX wieku twórcy bardziej niespokojnego i trawionego obsesjami niż Linke. Jego wyobraźnia została zakleszczona w świecie wypełnionym przez fantazmaty lęku, trwogi i zagrożenia. Dzieło to, wyrastające ze sztuki początków XX wieku, świeci światłem własnym o indywidualnym, rozpoznawalnym charakterze. Tymczasem twórczość Linkego zakrzepła w nie zawsze słusznych ocenach krytyków sztuki i ludzi pióra. Pięćdziesiąt lat po śmierci artysta ten wciąż czeka na swego odkrywcę…

Krzysztof Lipowski (ur. 1961) – jest doktorem nauk humanistycznych i pracuje jako nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej. W latach 1988–1990 przebywał na stypendium Fundacji Otto Beneckego w Berlinie Zachodnim. Po powrocie do Polski współredagował gdańskie pismo literacko-artystyczne „Przedproża”. W roku 1993 studiował literaturę na uniwersytecie w Tybindze. Wydał zbiór opowiadań Miód i wosk (2008), w których opisał złożone relacje polsko-niemieckie na Pomorzu. Jest także autorem artykułów naukowych publikowanych w tomach pokonferencyjnych i na łamach takich pism jak: Ogród. KwartalnikTytułToposOrbis LinguarumWyspa. Kwartalnik LiterackiBiuletyn Historii SztukiPanoptikumSchulz/Forum. Współpracuje z Kwartalnikiem Artystycznym Bliza, zamieszczając eseje i opowiadania.

Fragment Wstępu:

W niniejszej książce starano się postawić obrazom i rysunkom Linkego współczesne pytania. Pytania te dotyczą złożonej relacji pomiędzy słowem a obrazem, bowiem jak zauważa William J. Thomas Mitchell (profesor anglistyki oraz historii sztuki na Uniwersytecie Chicago) – jeden z niekwestionowanych autorytetów w toczącej się obecnie dyskusji nad istotą i funkcją obrazu: Nadal nie wiemy, czym są obrazy, jaka jest ich relacja wobec języka, jak działają na widzów i świat, jak rozumieć ich historię i co z nimi począć. Co mogą nam zatem powiedzieć prace Linkego w czasie, w którym władza tego, co widzialne, jest tak duża jak nigdy dotąd? W czasie, w którym zwrot lingwistyczny zastąpiony został przez zwrot piktorialny? Co mówią obrazy Linkego w okresie, w którym na nowo próbuje się definiować to, co wizualne?

Krzysztof Lipowski
Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego
Premiera: 27 marca 2014 roku
słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz