• 2014-03-21

Czas na eksperyment. Strefa52

Dom Kultury INSPIRO w Podłężu przekazuje na osiem miesięcy w ręce rezydentów dom kultury, aby dzielić się nie tylko infrastrukturą, ofertą, zaangażowaniem społeczności, ale także swoim doświadczeniem i możliwością realizacji autorskich pomysłów.

Dom Kultury INSPIRO (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dom Kultury INSPIRO (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strefa52 to eksperyment, z którego skorzystają obecni i przyszli pracownicy instytucji kulturalnych, animatorzy, instruktorzy, kierownicy domów kultury, samorządy lokalne, a w rezultacie lokalne społeczności.

Dom Kultury INSPIRO to pierwszy w Polsce dom kultury zarządzany przez stowarzyszenie. To przyjazne miejsce, otwarte na potrzeby mieszkańców – przestrzeń realizacji marzeń i niezwykłych pomysłów. Wnętrza domu kultury zostały zaprojektowane we współpracy z użytkownikami budynku. W warsztatach projektowych uczestniczyli architekci, eksperci i przede wszystkim dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Obecny wygląd domu kultury jest wspólną zasługą lokalnej społeczności. Cały proces jest unikatowym na skalę Polski przykładem pozytywnego i skutecznego działania w tworzeniu bliskiej użytkownikowi instytucji kultury. Teraz, nowa przestrzeń DK ISNPIRO staje się strefą eksperymentu. Startuje Strefa52.

Podczas projektu rezydenci pod okiem doświadczonych animatorów i menedżerów kultury będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności. Pobyt uczestników zostanie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, poznawczym, w wszechstronny sposób zostaną opracowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania domu kultury oraz lokalnej społeczności. W drugim, eksperymentalnym, na podstawie pozyskanych informacji rezydenci zrealizują autorskie projekty, uwzględniające potrzeby mieszkańców. Wnioski i relacje uczestników będą na bieżąco włączane do zasobów platformy internetowej, która stanie się praktycznym kompendium wiedzy i sprawdzonych rozwiązań.

Platforma internetowa ma przybliżyć jak najszerszemu gronu pracowników kultury partycypacyjny model tworzenia instytucji kultury. Zapisy doświadczeń DK INSPIRO, wywiady, teksty ekspertów, spostrzeżenia interesariuszy domu kultury, przykłady europejskich dobrych praktyk, materiały audiowizualne i instruktażowe oraz internetowe portfolio architektów i projektantów, działających w dziedzinie partycypacji społecznej mają wywołać dyskusję na temat roli nowoczesnego domu kultury.

Dopełnieniem debaty odbywającej się na stronie projektu będzie konferencja pt. Dom kultury, czyli partycypacja w praktyce (7–8 czerwca 2014 r.). Zaplanowane panele dyskusyjne poświęcone będą infrastrukturze, przestrzeni oraz ludziom tworzącym domy kultury. Zaproszenie przedstawicieli instytucji państwowych i pozarządowych, władz samorządowych, architektów, uczestników projektu, specjalistów uniwersyteckich, mediów i społeczności lokalnej do DK INSPIRO nada rozmowom o partycypacji nowego, sprawczego wymiaru.

Strefa52 ma stać się przestrzenią niezwykłych eksperymentów, dzięki którym uda się opracować innowacyjne metody, dotyczące działań w domach kultury. Ma dostarczyć narzędzi pozwalających na realizację projektów, mogących zmieniać świat.

Strefa52 to trwający 11 miesięcy (od lutego do grudnia 2014 r.) projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skierowany jest do pracowników instytucji kulturalnych, animatorów, osób zainteresowanych tworzeniem instytucji kultury i partycypacją społeczną. Zostanie przeprowadzony w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu koło Krakowa.

Strefa52
Od lutego do grudnia 2014 r.
Dom Kultury INSPIRO
Podłęże

Dodaj komentarz