• 2014-03-20

Teatralna majówka w Brzezince

Od 28 kwietnia do 4 maja członkowie włoskiego laboratorium teatralnego Regula contra Regulam zapraszają do leśnej bazy Instytutu Grotowskiego na sesję otwartą.

Regula, fot. Maciej Zakrzewski (źródło: mat. prasowe)

Regula, fot. Maciej Zakrzewski (źródło: mat. prasowe)

Zespół Regula contra Regulam Teatro wraz z zaproszonymi gościnnie mistrzami prowadzi warsztaty dla aktorów i reżyserów, odbywające się regularnie dwa razy w roku w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego. Jest to miejsce sprzyjające pracy twórczej i odpoczynkowi po całodziennym wysiłku. Każda sesja gromadzi praktyków, adeptów i uczonych z różnych kultur, stając się okazją zarówno do wspólnej pracy, jak i do prezentacji prac, konferencji czy pokazów wideo. XIV sesję otwartą Regula contra Regulam poprowadzą: Raúl Iaiza, założyciel zespołu Regula contra Regulam Teatro, oraz Isabelle Maurel. Praca twórcza skupi się na dramacie Pokojówki Jeana Geneta oraz zjawisku teatru w teatrze. Podczas sesji zaplanowano zajęcia grupowe oraz indywidualne, a dodatkowo prezentacje pracy, pokazy filmów i wykłady stanowiące uzupełnienie zajęć.

Program sesji, prowadzonej w językach angielskim i włoskim, przewiduje poranną pracę treningową oraz popołudniową twórczą. Codzienny trening będzie się składał z treningu fizycznego (ćwiczenia plastyczne, relacja dynamika–impuls, „rytmiczne ciało”, akrobatyka aktora), treningu wokalnego (techniki oddychania i emisji głosu, rezonatory fizyczne, ćwiczenia wokalne, dynamiczne i agogiczne) oraz śpiewu (śpiew jednogłosowy i chóralny, chironomia, techniki intonacji i modulacji dźwięku, relacja głos–ruch–przestrzeń). Część treningową dopełnią: improwizacja oraz praca nad dynamicznym wykorzystaniem przestrzeni, ćwiczenia kompozycyjne, kompozycja i dramaturgia aktora, ścieżka kreacji, techniki montażu. Montaż końcowy, oparty na proponowanym tekście, zostanie zaprezentowany jako rezultat pracy. Przed wzięciem udziału w sesji uczestnicy powinni zapoznać się z dramatem Pokojówki i, jeśli to możliwe, przynieść ze sobą tekst w języku ojczystym.

Regula contra Regulam (RcR) to laboratorium teatralne prowadzone przez Raúla Iaizę, którego działalność skupia się na podobieństwach i różnicach między treningiem a inscenizacją. Laboratorium działa na dwóch płaszczyznach – edukacji oraz badań. XIV sesja otwarta odbywać się będzie w ramach działalności edukacyjnej Regula contra Regulam.

Dodaj komentarz