Możesz/zrobić/wszystko w Łodzi

Od 20 marca Galerii Nowej w Łodzi można oglądać wystawę zbiorową pt. Możesz/zrobić/wszystko w ramach której zostaną zaprezentowane prace powstałe podczas warsztatów intermedialnych Ja, Tu i Teraz – 2013 Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi we współpracy z pracownią Studium Relacji Przestrzennych z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Warsztaty odbyły się w Michałowicach koło Jeleniej Góry.

Karolina Dźbik, performance (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Dźbik, performance (źródło: materiały prasowe organizatora)

W projekcie uczestniczyli studenci łódzkiej ASP z Wydziałów Sztuk Wizualnych, Tkaniny i Ubioru, Grafiki i Malarstwa oraz studenci wrocławskiej ASP z pracowni Studium Relacji Przestrzennych. Warsztaty intermedialne w Michałowicach były eksperymentalnym działaniem edukacyjnym dla studentów Akademii Sztuk Pięknych. Projekt był zaproszeniem do intensywnej pracy twórczej w nowych warunkach i na innych zasadach niż te, które obowiązują w toku studiów w ciągu roku akademickiego.

Możesz/zrobić/wszystko oznacza wolność twórcy i mnogość możliwości, zielone światło dla eksperymentów, ale również kładzie akcent na potrzebę podejmowania decyzji i na znaczenie samoświadomości twórcy. Prace powstające w trakcie warsztatów uwzględniały specyfikę miejsca, czasu, możliwość budowania sensów i znaczeń w sytuacji zastanej, badały możliwości zmiany kontekstów, jakości, właściwości miejsc i stanów. Cześć warsztatowa projektu obejmowała zajęcia z elementami ćwiczeń performatywnych, wizyty site specific w plenerze oraz w Pałacu Łomnica, warsztaty perfo-kulinarne, pokazy wideo, dyskusje oraz indywidualne prezentacje.

Uczestnicy: Berta Cebrat, Karolina Dżbik, Dominika Federowicz, Emrah Gökdemir, Marcin Kosakowski, Weronika Krupa, Krzysztof Perzyna, Alicja Rynkiewicz, Anna Sokół oraz Agata Bielska, Paweł Korbus, Jolanta Wagner, Marek Wagner, Maria Wrońska
Kuratorzy i opiekunowie warsztatów: Agata Bielska, Paweł Korbus
Opiekun dydaktyczny: prof. Jolanta Wagner

Możesz/zrobić/wszystko
Wernisaż: 20 marca 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 5 kwietnia 2014 roku
Galeria Nowa, Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Łódź

Dodaj komentarz