Tożsamość, Pamięć, Ciało – Antoni Karwowski w Gorzowie Wlkp.

22 marca w Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się performance Antoniego Karwowskiego pt. Target 2.

Antoni Karwowski, „Gwangju”, Korea (źródło: materiały prasowe organizatora)

Antoni Karwowski, „Gwangju”, Korea (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artysta pisze:

Tożsamość. Stawiam pytania dotyczące tożsamości, gdyż widzę niebezpieczeństwo, że poprzez rozkład pamięci może ona ulec rozmyciu w otaczającej mnie rzeczywistości.

Pamięć. W przeszłości leżą archetypy mojego języka. Kreując w performance nowe sytuacje, staram się przywołać z głębi siebie szczątki nie istniejących już zdarzeń, ślady emocji, zapamiętane obrazy, dźwięki, zapachy. Umieszczam je w uformowanej przez siebie przestrzeni, gdzie opisane na nowo poetyką wybranych gestów-symboli, rytuałów, nabiorą bardziej uniwersalnego wymiaru.

Ciało. To fizyczna, psychiczna i mentalna rzeczywistość przepracowująca w czasie akcji wcześniejsze doświadczenia. Jego aktywność w przestrzeni zawiera w sobie zarówno elementy znaku – komunikatu jak i autoekspresji.

Przestrzeń performance. Jest to struktura pozwalająca stwarzać byty, które niczego nie muszą udawać, nie podlegają żadnym kryteriom, poza jednym, kryterium osobistej perspektywy.

Performance, umożliwia mi fascynującą grę z czasem. Daje poczucie uchwycenia go i wpływania na przebieg minionych zdarzeń, modyfikowania ich, odwracania, oderwania od pierwowzoru, budowania nowych konfiguracji i ich transfer w przestrzeń rzeczywistą.

Ta wielowymiarowość daje mi poczucie funkcjonowania w przeszłości i teraźniejszości jednocześnie.

Kuszącym jest rozważanie performance Karwowskiego poprzez zastosowanie do tego symbolicznych terminów, adekwatnych tkwiącemu w nich bogactwu archetypicznych kontekstów. Składniki prac Karwowskiego okazują się posiadać cechy, które przekraczają granice i konteksty kulturowe. Budują tym samym rodzaj poezji wizualnej, która aktywizując zmysły nie wymusza na widzu ścisłej interpretacji. Podstawowe materiały Karwowskiego – sól, woda, popiół, wosk, ziemia, kamień, etc. – łączą się ze sobą generując ruch, postępujące działanie a interakcja pomiędzy materiałami a ciałem – buduje wielką poezję zmysłów. Poetycką składnię pamięci i tożsamości. Wizualna poezja Karwowskiego stale odnosi się do przemieszania czasu – odległej przeszłości, która jest wypełniona nieuchwytną tęsknotą, miejscami traumatycznym doświadczeniem i teraźniejszością. Jest to złożona rzeczywistość, która porusza się w niekończącym się kręgu przeciwstawnych treści.

Yaron David (krytyk sztuki) Tel Aviv, Pustka wewnątrz i pomiędzy (fragment)

Antoni Karwowski  urodzony w 1948 r. w Grajewie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Artysta intermedialny, performer, autor i organizator wielu projektów i wydarzeń artystycznych. Jako niezależny artysta i kurator współpracuje z miejscem sztuki OFFicyna w Szczecinie. Poza doświadczeniami z interwencjami socjologicznymi w latach 1978/85 i instalacją w latach 1990/2000, konsekwentnie działa na polu performance (zarówno jako artysta, jak i kurator). Jego performance cechuje prostota użytych środków, przepracowywanie wątku pamięci, jak także skupienie na rozszerzaniu pola percepcyjnego performance o inne zmysły. Działania Karwowskiego są mocno spersonalizowane, inspirowane własnymi doświadczeniami.

Antoni Karwowski, Target 2
Performance odbędzie się 22 marca 2014 roku o godzinie 17.30
Galeria Sztuki Najnowszej Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Dodaj komentarz