Dietmar Eberle: Densities Atmospheres People

20 marca o godz. 19.00 Fundacja Bęc Zmiana zaprasza do Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie na spotkanie z Dietmarem Eberle.

Dietmar Eberle: Densities Atmospheres People (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dietmar Eberle: Densities Atmospheres People (źródło: materiały prasowe organizatora)

Atmosfera danej przestrzeni miejskiej jest silnie związana z gęstością jej zabudowy. W ostatnich latach powszechnie propagowana jest wysoka gęstość zabudowy, która pozwala na zwiększenie wolnych przestrzeni miejskich i ograniczenie zużycia terenu. Jednakże sama gęstość zabudowy nie gwarantuje wysokiej jakości życia. Pozytywna atmosfera poszczególnych kwartałów zabudowy w dużo większym stopniu zależy od odpowiedniego rozmieszczenia budynków i sposobu wpisania ich w tkankę miejską. Ale przede wszystkim od jakości i hierarchii przestrzeni publicznych. Miasto jest złożoną przestrzenią społeczną. Zamiast dążyć do silnego podziału na gęsto zabudowane miasto i otaczające je puste przestrzenie, powinno się dążyć do lepszego powiązania miasta z obszarami niezabudowanymi, natury i ludzi. Wówczas przestrzenie o różnej gęstości zabudowy będą mogły w pełni ujawnić swoją jakość – odmienną i charakterystyczną dla każdej z nich.

Punktem wyjścia wykładu będzie książka Dense atmosphere – About the construction density and its conditions in the Central European city.

Dietmar Eberle (ur. w 1952 r.) ukończył studia na Politechnice w Wiedniu. W 1979 r. był jednym z założycieli ruchu Baukünstler w Vorarlbergu (Austria). W latach 1985-2010 współpracował i prowadził wspólne biuro architektoniczne z Carlo Baumschlagerem. Od 1983 r. wykładał w Hanowerze, Wiedniu, Linzu, Zurychu, Nowym Jorku i Darmstadt. Jest profesorem architektury w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu i przewodniczącym jego Centrum Studiów Kulturalnych w dziedzinie architektury. W latach 2003-2005 był dziekanem Wydziału Architektury.

Dietmar Eberle: Densities Atmospheres People
20 marca 2014 r., godz. 19.00
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25, III piętro
Warszawa

Dodaj komentarz