Rafał Urbański – malarstwo według kodu QR

Od 14 marca w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu można oglądać wystawę prac Rafała Urbańskiego pt. Defragmentacje – QR2.

Rafał Urbański, „QR 3” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Urbański, „QR 3” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Defragmentacje – QR2 trochę przewrotny tytuł nosi najnowsza wystawa Rafała Urbańskiego prezentowana w sandomierskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Artysta pokazuje realizowany od roku cykl intermedialnych prac malarskich, ale też grafik i prezentacji video, łączący sztukę ze zjawiskami z obszaru nauki i szeroko pojętej kultury materialnej. Do pełnego odbioru sztuki Rafała Urbańskiego potrzebny jest smartfon lub tablet. Alfanumeryczny, dwuwymiarowy, kwadratowy kod graficzny QR (z angielskiego: Quick Response – szybka odpowiedź), umożliwił autorowi zakodowanie znaków alfabetycznych, ale też innych określonych przez niego symboli. Kod QR niesie więc dowolne treści, które w połączeniu z tradycyjnym malarstwem sztalugowym tworzą zupełnie nowe jakości.

Defragmentacja – termin bardziej z dziedziny informatyki niż sztuki – doskonale wpisuje się w ideę i zamysł twórczy Rafała Urbańskiego. Obraz może być odbierany na kilku płaszczyznach. W warstwie estetycznej poprzez impastowe nakładanie wielu kolorów autor osiąga ciekawe efekty barwne, mimo niemal monochromatycznej palety, niezwykle malarskie. Warstwa emocjonalna dzieła, na płaszczyźnie bezpośredniego odbioru, ekscytuje i prowokuje do działania, wyzwala chęć poznania, wniknięcia do wnętrza dzieła. Narzędzie, którym stał się obraz może więc, dzięki defragmentacji działać wydajniej. Staje się kluczem, który otwiera przed widzem nowe wartości, oprócz czysto estetycznych, także intelektualne, a oglądanie wystawy staję się intrygującą przygodą.

Katarzyna Pisarczyk, Dyrektor BWA w Sandomierzu

Rafał Urbański – absolwent Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Zajmuje się malarstwem oraz komiksem, grafiką cyfrową, prezentacjami video, projektowaniem internetowym i poligraficznym. W swoim dorobku artystycznym posiada wiele malarskich wystaw zbiorowych, publikacji komiksowych i wydawniczych. Cykl QR po raz pierwszy został pokazany podczas wystawy Przedwiośnie 36 w kieleckim BWA (Czerwiec 2013) i podczas wystawy indywidualnej w Galerii ZPAP Tycjan w Kielcach (Sierpień 2013).

Rafał Urbański, Defragmentacje – QR2
Wernisaż: 14 marca 2014 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 6 kwietnia 2014 roku
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu

Dodaj komentarz