Sztuka współczesna wobec mechanizmów pamięci indywidualnej w MCK

2 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się sesja naukowa pt. Sztuka współczesna wobec mechanizmów pamięci indywidualnej. Konferencja towarzyszy wystawie Pamięć. Rejestry i terytoria.

Wystawa „Pamięć. Rejestry i terytoria”, MCK w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Pamięć. Rejestry i terytoria”, MCK w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Socjologowie i kulturoznawcy podnoszoną ostatnio kwestię kryzysu w pamięciologii, która z fazy boomu i spektakularnego rozkwitu przeszła w fazę niepokojącego przerostu. O ile problematyka pamięci zbiorowej jest chętnie analizowana w kontekście sztuki krytycznej i postpamięci, to kwestia pamięci indywidualnej zajmuje dużo skromniejsze miejsce w piśmiennictwie analizującym sztukę współczesną.

Sesja naukowa będzie okazją do rozważań na temat następujących kwestii: Jak w twórczości współczesnych artystów ujawnia się ta skomplikowana gra pomiędzy różnymi wymiarami pamięci? Jakie przybiera formy? Jakie rządzą nią mechanizmy i prawidłowości? Jak pamięć biograficzna uzewnętrznia się w sztuce i konstytuuje dzieło?

godz. 9.00–9.15 – rozpoczęcie, powitanie

godz. 9.15–11.00 – prof. dr hab. Maria Poprzecka Niepamięć; Janusz Antos Poznanie poprzez montaż. Historie i mechanizmy pamięci indywidualnej w sztuce Bogusława Bachorczyka; dr Filip Lipiński Pamięć, percepcja, wirtualność, dr hab. Maciej Czerwiński Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna w byłej Jugosławii. O pejzażu kulturowym w fotografii powojennej (inicjatywa grupy Photon)

godz. 11.00–11.30 – przerwa kawowa

godz. 11.30–13.30 – Maciej Sawicki Między pamięcią a zapomnieniem Shoah. Estetyczno-historyczny problem neutralizacji przeszłości w myśli Saula Friedländera; dr Luiza Nader Wunderblock Władysława Strzemińskiego – Moim przyjaciołom Żydom; Anna Baranowa Żywa pamięć w twórczości Tadeusza Kantora, Erny Rosenstein i Jonasza Sterna; dr Roma Sendyka Droga z Helmbrecht – nie-miejsca i wytwarzanie pamięci (Susan Silas); dr Ewa Toniak Projekt Próżna w Warszawie (2005-2010) jako sensorium pamięci o Zagładzie

godz. 13.30–14.45 – przerwa lunchowa

godz. 14.45–16.45 – Katarzyna Uchowicz Czytanie Muranowa. Pamięć miejsca/ pamięć architekta. Komentarz do powojennej twórczości Bohdana Lacherta; dr Aleksandra Sumorok Pamięć bez retuszu. Tożsamość miejsca w pracach łódzkich twórców. Od kreacji do dokumentacji; dr Hubert Bilewicz Artyści na terytorium historii / Stocznia Gdańska jako poligon sztuki; dr Wojciech Szymański Jakiej pamięci Polacy potrzebują? Strategie pamięci na przykładzie Podgórza; dr Anna Myślińska Pamięć indywidualna – pamięć społeczna. Narodowa tradycja w zapisie obrazowym – polska współczesna ikonografia narodowa

godz. 16.45–17.00 – przerwa kawowa

godz. 17.00–17.45 – podsumowanie sesji

godz. 18.00–19.00 – wykład główny: dr hab. Irma Kozina Górny Śląsk: pamięć i sztuka

Wykład otwarty w ramach sesji naukowej Sztuka współczesna wobec mechanizmów pamięci indywidualnej. Sztuka i jej dzieje pisane niejednokrotnie odzwierciedlają tendencje charakterystyczne dla budowania narracji historycznych, podporządkowanych celom politycznym władz regionalnych i państwowych. Zjawisko to daje się zaobserwować zarówno w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też po 1945 roku. Profesor Irma Kozina z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawi na wybranych przykładach architektury i sztuk plastycznych sposoby wykorzystywania działań artystycznych na Górnym Śląsku do konstruowania wizji przeszłości, spełniającej oczekiwania czynników oficjalnych w zakresie konstruowania zapisu pamięci zbiorowej.

Irma Kozina – historyk sztuki, specjalizuje się w badaniach nad sztuką nowoczesną i współczesną, zajmuje się też metodami interpretacji dzieł sztuki oraz historią urbanistyki. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu badań nad sztuką XIX i XX wieku oraz książek: Pałace i Zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914, Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym górnym Śląsku, Ikony dizajnu w województwie Śląskim, Art Deco.

Konferencja Sztuka współczesna wobec mechanizmów pamięci indywidualnej
Sesja naukowa odbędzie się 2 kwietnia 2014 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
Kraków

Dodaj komentarz