Autobiografizm w kulturze współczesnej

18 marca w Galerii Arsenał w Białymstoku odbędzie się spotkanie promocyjne książki Autobiografizm w kulturze współczesnej, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w 2012 roku.

„Autobiografizm w kulturze współczesnej” (źródło: materiały prasowe)

„Autobiografizm w kulturze współczesnej” (źródło: materiały prasowe)

Czym jest autobiografizm? Dlaczego ludzie tak chętnie dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na tematy osobiste? Co wynika z tego ekshibicjonizmu dla samych opowiadających i ich odbiorców? Czy opowiadając siebie można równocześnie objaśniać świat? A z drugiej strony, czy w ogóle możemy cokolwiek orzec o świecie bez zaangażowania w ten proces samych siebie i całych siebie?

Na tego typu pytania i im podobne starają się odpowiedzieć autorzy książki Autobiografizm w kulturze współczesnej. Można wszak mówić o sobie w różnorodny sposób: pisząc teksty literackie, eseistyczne i naukowe, tworząc dzieła sztuki, a także interpretując je w kontekście hermeneutycznego dialogu, zanudzając osobistymi narracjami gości przy niedzielnej herbatce lub przypadkowych podróżnych spotkanych w pociągu, prowadząc bloga w Internecie. Opowiadanie o sobie, niezależnie od jego wartości artystycznej bądź heurystycznej, ma wszakże głęboki wymiar terapeutyczny. Pozwala zmierzyć się z emocjami, oswoić je, nadać nowy porządkujący sens przeżytym doświadczeniom, odkryć prawdziwą tożsamość własnego ja, skonfrontować się z innymi, podjąć trud interpretacji objaśniającej.

Zawarte w książce teksty są bardzo różnorodne. Dotyczą wątków autobiograficznych w twórczości wybranych artystów, śladów własnej egzystencji utrwalanych w cyberprzestrzeni, opowieści o terapeutycznym wymiarze kreacji artystycznej, możliwości wykorzystania treści autobiograficznych w metodologii nauk humanistycznych i społecznych. Tom kończy zapis dyskusji artystów (będących równocześnie pracownikami naukowymi Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku) na temat obecności i roli motywów zaczerpniętych z własnej egzystencji w ich pracy.

Spotkanie poprowadzą dr hab. Katarzyna Citko, filmoznawczyni, kierownik Zakładu Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, oraz dr Ewa Kępa, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa.

Autobiografizm w kulturze współczesnej
Red. Katarzyna Citko, Marzanna Morozewicz
Premiera: 2012 rok
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Spotkanie promocyjne
18 marca 2014 roku, godz. 18.00
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz