Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP i regionów

20 i 21 marca w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się VII edycja Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet – Design szansą dla MSP i regionów.

Innowacyjność i kreatywność kobiet – Design szansą dla MSP i regionów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Innowacyjność i kreatywność kobiet – Design szansą dla MSP i regionów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nowe, doskonale zaprojektowane produkty i usługi wpływają na jakość życia, budują pozycję firm zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym oraz, jako wyznaczniki innowacyjności przedsiębiorstw i regionów, kreują także wizerunek Polski w świecie. Powstawanie innowacyjnych produktów jest możliwe jedynie przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron: projektantów, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych instytucji samorządowych. Stąd tematyka konferencji skupiona będzie głównie na budowaniu trwałych relacji pomiędzy tymi środowiskami dla sprawnego i efektywnego wdrażania wzornictwa.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP. Przedstawione zostaną także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej związanej ze wzornictwem w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE.

Główne zagadnienia poruszane na konferencji:

  • wzornictwo w polityce regionalnej
  • aplikacja wzornictwa do przedsiębiorstw i koszty wdrażania
  • dostępne źródła finansowania wzornictwa
  • formy ochrony wzornictwa na świecie
  • od edukacji do rynku – w poszukiwaniu modelu wdrożenia
  • wzornictwo a atrakcyjność polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Podczas konferencji zorganizowane zostaną stanowiska konsultacyjne Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i pokaz technologii drukowania 3D.

Konferencja będzie również transmitowana on-line, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej do wyboru.

Gośćmi konferencji będą m.in. Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Kathryn Best, specjalista ds. Zarządzania Wzornictwem, autorka podręcznika Design Management, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Petteri Masalin, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w Garden EMEA Fiskars, Andrzej Śmiałek z Ergo Design i Marek Liskiewicz z Triada Design.

Innowacyjność i kreatywność kobiet – Design szansą dla MSP i regionów.
20 i 21 marca 2014 r.
Budynek Giełdy Papierów Wartościowych
Warszawa

Dodaj komentarz