Pierwszy tegoroczny Akcent

W marcu ukazał się pierwszy tegoroczny numer Akcentu. Czytelnicy znajdą w nim opowiadania Jacka Dąbały, Eugeniusza Koźmińskiego, Jarosława Nowosada, a także inspirowaną podróżami prozę Grażyny Lutosławskiej, dziennikarki Radia Lublin.

„Akcent”, nr 1, 2014 – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Akcent”, nr 1, 2014 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Ogłoszono tym razem wiersze aż ośmiu poetów, m.in. Macieja Cisły, Janusza Drzewuckiego, Jarosława Mosera, Waldemara Michalskiego oraz Kennetha White’a. Jak zwykle bardzo interesująco wypada eseistyka. Anna Nasiłowska pisze o słynnej powieści Jana Józefa Szczepańskiego Polska jesień, stawiając pytania o funkcjonowanie stereotypów narodowo-martyrologicznych. Wojciech Białasiewicz przedstawia kolejne etapy nieznanej w Polsce współpracy Stefana Kisielewskiego z polonijnymi mass mediami działającymi w USA. Michał Jagiełło rekonstruuje proces odkrywania uroków zakopiańskich okolic przez Mieczysława G. Pawlikowskiego w oparciu o pozostawione przez niego listy i artykuły prasowe. Urszula M. Benka w ślad za Rafałem Szczerbakiewiczem zastanawia się nad wizją świata w dziele Jana Parandowskiego. Eliza Leszczyńska-Pieniak omawia rolę subtelnego humoru, gier słownych oraz licznych metafor i zaskakujących puent w pracach Edwarda Lutczyna, zaś Jarosław Sawic analizuje motywy jazzowe w Mistrzu i Małgorzacie Michała Bułhakowa.

Akcent
nr 1, 2014

Dodaj komentarz