Krzysztof Rozpondek z ceramicznymi konfiguracjami w Orońsku

Od 8 marca w Galerii Kaplica w Orońsku będzie można oglądać wystawę prac Krzysztofa Rozpondek pt. BALAST – konfiguracje.

Krzysztof Rozpondek, „Ogniwo”, z cyklu „Balast”, 2014, fot. M. Kasperski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Rozpondek, „Ogniwo”, z cyklu „Balast”, 2014, fot. M. Kasperski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Rozpondek o wystawie:

W ceramice odnalazłem pole do eksperymentu i kreacji. Fascynuje mnie zarówno materiał jak i proces towarzyszący jego obróbce. To glina z jej właściwościami, bogactwem struktur czy podatnością na kształtowanie, determinuje rozwiązania formalne. Poszukuję harmonii między istotą tworzywa, sposobem kształtowania, barwienia i wypalania, a tym samym między bryłą i jej powierzchnią.

Prace, jakie wykonuję, zazwyczaj tworzą cykle. Powodem jest chęć osiągnięcia zamierzonego celu, dążenie do doskonałości. Wymaga to zarówno poszukiwania kolejnych wariantów rozwiązań formalnych jak i technologicznych. Ponadto grupa form może oddziaływać silniej niż pojedyncze obiekty. Każda kolejna realizacja wynika w jakiś sposób z poprzedniej. Unikam gwałtownych przemian, pozostaję wierny określonej estetyce i pojmowaniu ceramiki, tym niemniej doświadczenie wpływa na ewoluowanie postawy, a czasem każe zaprzeczyć uprzednim dokonaniom. Nowe pomysły wynikają często ze zmiany miejsca, dlatego chętnie uczestniczę w plenerach i sympozjach, które stanowią okazję poznania mas i metod wypalania specyficznych dla danego ośrodka.

Wszystkie moje realizacje ceramiczne to mniej lub bardziej syntetyczne formy o mocno unerwionej tkance. W zasadzie są kompozycjami abstrakcyjnymi. Jednocześnie stanowią wynik obserwacji natury i są wyrazem szacunku dla panującej w niej logiki.

W podobny sposób odnoszą się do zjawisk z obszaru kultury i techniki. Niezależnie od świadomych i intuicyjnych założeń autora, związanych z warstwą narracyjną, o ich odbiorze i ostatecznej interpretacji rozstrzygać będzie odbiorca. Operując konkretnym warsztatem, opowiadam o sobie i otaczającej mnie rzeczywistości, dążąc do tego, aby strona formalna była konsekwentna z zamierzonym przekazem.

Wystawa w Galerii Kaplica CRP w Orońsku ma być jednym z wydarzeń stanowiących podsumowanie mojej dwudziestopięcioletniej aktywności artystycznej. Jej tytuł nawiązuje do rozpoczętego w 2009 r. projektu, który nosi nazwę Balast. Składa się na niego kolekcja obrotowych brył przypominających zasobniki. Zbudowane zostały z modułów o wybranych sylwetkach, pozwalających na różnorakie ich łączenie. Są pokrewne, mimo nadania każdej z nich cech indywidualnych, a zestawione tworzą układ o charakterze instalacji. Początkowo, przy realizacji poszczególnych obiektów, powróciłem do zarzuconej wcześniej praktyki oplatania ceramicznych korpusów rzemieniem lub liną, następne uzupełniają opaski z różnych tworzyw syntetycznych lub gumy oraz elementy metalowe. Założenie polega na tym, aby całość uosabiała wszystko to, co pozornie nieprzydatne, a jednocześnie niezbędne, co bywa ciężarem, ale też stabilizatorem, bez czego nie można odnaleźć czy zachować równowagi. W jakimś sensie, cykl ten jest efektem nie tylko wcześniejszych doświadczeń warsztatowych, ale kumuluje też wszystkie idee, które usiłowałem wyrazić poprzez swoje dotychczasowe działania.

Kurator: Jarosław Pajek

Krzysztof Rozpondek, BALAST – konfiguracje
Wernisaż: 8 marca 2014 roku, godz. 15.00
Wystawa potrwa do 15 czerwca 2014 roku
Galeria Kaplica w Orońsku

Dodaj komentarz