Jerzy W. Wołodźko o fotografikach w Wolnym Mieście Gdańsku

13 marca w Gdańskiej Galerii Fotografii Jerzy W. Wołodźko poprowadzi spotkanie pt. Fotograficy w Wolnym Mieście Gdańsku: Paul Czarnecki i Jan Bułhak. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Rozmowy o Fotografii.

Fot. Paweł Czarnecki, Gdańsk, Ulica Długa, 1939 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Paweł Czarnecki, Gdańsk, Ulica Długa, 1939 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gościem spotkania będzie grafik, autor albumów, kolekcjoner i pasjonat fotografii Jerzy W. Wołodźko. Opowie o działalności wybranych autorów fotografii z tak niezwykłego okresu historii miasta, jakim były lata 1920–1939, kiedy Gdańsk istniał jako autonomiczne państwo-miasto pod egidą Ligi Narodów. Teoretycznie powstanie Wolnego Miasta Gdańska było kompromisem pomiędzy przegranym w I wojnie światowej Cesarstwem Niemieckim a Rzeczpospolitą Polską, jednak w efekcie dziewiętnaście lat współistnienia ludności niemieckiej i polskiej na tym terenie to historia narastającego konfliktu zakończonego wybuchem II wojny światowej. Ważną rolę w podtrzymywaniu niesnasek narodowościowych odgrywała fotografia, często służąca obustronnej propagandzie. Uczestniczyli w niej zarówno dyplomaci, historycy, jak i artyści.

Promującymi polskość tego terenu okazali się znakomity piktoralista Jan Bułhak oraz wybitni artyści fotograficy lat międzywojnia – Stefan Plater-Zyberk i Tadeusz Wański. O badaniach prowadzonych przez Fundację Karrenwall i ich historycznej roli fotografii w konstruowaniu zapisu polskości miasta opowie badacz tematu Jerzy W. Wołodźko. W ramach spotkania zostanie także zaprezentowany materiał wizualny zawarty w wydanym w ubiegłym roku albumie monograficznym Jan Bułhak & Paul Czarnecki. Z Wilna do Gdańska / Polscy fotograficy i wydawnictwa pocztówkowe w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 2013.

Fot. Jan Bułhak, Gdańsk, Stoczniowy Klimat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Jan Bułhak, Gdańsk, Stoczniowy Klimat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy W. Wołodźko (ur. 1958) – gdańszczanin, artysta grafik, kolekcjoner, publicysta, wydawca, prezes Fundacji Karrenwall. Celem Fundacji jest badanie i prezentacja wielokulturowego Gdańska i gdańskich artystów, głównie fotografów. Dużym osiągnięciem Fundacji jest na przykład zidentyfikowanie autora najpopularniejszych widoków Gdańska z lat 30. – Pawła Czarneckiego i wpisanie go w kulturę polską. W ciągu dwóch lat Fundacja Karrenwall wydała kilka monografii poświęconych ważnym dla miasta postaciom i miejscom, m.in. pierwszą monografię gdańskiego fotografa Rudolfa Th. Kuhna pt. Fotografie Stefana Arczyńskiego. Gdańsk 1952–1959 czy Widok Gdańska z Góry Biskupiej 1855–1970. W odniesieniu do najnowszych dziejów miasta bardzo ważna, znajdująca szerokie echo ogólnopolskie, jest publikacja Stocznia Szlaga pokazująca upadek i niekontrolowaną degradację terenów Stoczni Gdańskiej – dawnej niemieckiej Stoczni Schichaua i później – zapomnianej kolebki Solidarności. Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi, m.in. dzięki współdziałaniu z Działem Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku powstał w 2012 r. album Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego. Album prezentuje fotografie z liczącego ponad 400 klatek negatywowych zbioru Gdańskiej Galerii Fotografii, podarowanego przez wybitnego architekta, edukatora i budowniczego Gdańska prof. Wiesława Gruszkowskiego.

Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Jerzy W. Wołodźko, Fotograficy w Wolnym Mieście Gdańsku: Paul Czarnecki i Jan Bułhak
Spotkanie odbędzie się 13 marca 2014 roku o godzinie 18.00
Gdańska Galeria Fotografii
ul. Grobla I 8/11
Gdańsk

Dodaj komentarz