Pomniki Lublina

Ośrodek Brama Grodzka  Teatr NN w Lublinie zaprasza na promocję książki Kazimierza S. Ożoga Pomniki Lublina połączoną ze spotkaniem z autorem, która odbędzie się 10 marca o godz. 17.00.

Kazimierz S. Ożóg „Pomniki Lublina” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Kazimierz S. Ożóg „Pomniki Lublina” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Najnowsza publikacja Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN dotyczy lubelskich pomników i jest pierwszą monografią opowiadającą o zespole monumentów, którego początki sięgają XVII wieku. Książka Kazimierza S. Ożoga Pomniki Lublina składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi trzynaście rozdziałów, które opowiadają o kolejnych grupach obiektów rzeźbiarskich i architektonicznych. Są one związane zarówno z wielką historią państwa i oficjalną propagandą, jak i z historią samego Lublina, zamieszkującymi go grupami etnicznymi i zawodowymi. Autor omawia zarówno dzieła najwyższej klasy, jak i realizacje słabe i kiczowate (których w ostatnich latach nie brakuje w przestrzeni Lublina). Notuje też pomniki zdemontowane lub zniszczone oraz dzieła, które zaistniały jedynie w sferze marzeń i planów. Jeden z rozdziałów poświęcony jest rzeźbie plenerowej, w tym niezwykłemu przedsięwzięciu, jakim były Lubelskie Spotkania Plastyczne. Drugą część książki stanowi obszerny katalog, zbierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych obiektów. Każdemu z nich towarzyszy co najmniej jedno zdjęcie lub (w przypadku dzieł nie istniejących) rysunek.

Książka jest efektem badań oraz działalności krytycznej i publicystycznej prowadzonej od 2002 roku przez Kazimierza S. Ożoga, historyka sztuki i historyka, absolwenta m.in. Instytutu Historii Sztuki KUL. Autor specjalizuje się w badaniu relacji łączących sztukę z pamięcią i patriotyzmem oraz ich materialnych wyrazów, którymi są najczęściej pomniki. W 2007 roku wydał swój doktorat Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1908–2005, w 2012 roku opublikował studium Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi. Przygotowuje obszerną monografię dotyczącą pomników powstałych w Polsce po 1989 roku oraz książkę poświęconą materialnej pamięci Głogowa (do którego przeprowadził się i w którym pracował po obronie doktoratu). Obecnie jest adiunktem w Katedrze Sztuk Pięknych Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, mieszka pod Opolem.

Kazimierz S. Ożóg Pomniki Lublina
Spotkanie promocyjne: 10 marca 2014 roku, godz. 17.00
Ośrodek Brama Grodzka  Teatr NN w Lublinie

Dodaj komentarz