Ecce animalia – zwierzęce osobliwości w Orońsku

Od 8 marca w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku będzie można oglądać międzynarodową wystawę zbiorową pt. Ecce animalia, poświęconą zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a zwierzętami.

Angela Singer, „Ecce animalia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Angela Singer, „Ecce animalia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zwierzę funkcjonowało w sztuce zawsze, począwszy od prehistorycznych malowideł naskalnych i figurek z brązu. Jest więc jednym z pierwszych tematów w historii sztuki. W późniejszych epokach funkcjonowało w obrębie tradycyjnej ikonografii jako symbol, atrybut, dekoracja, element krajobrazu, w martwych naturach, scenach polowań, rzadko jednak samo w sobie lub ze względu na nie samo.

Obecnie mówi się o tzw. zwrocie zwierzęcym w sztuce, a także szerzej w kulturze i społeczeństwie, niekiedy wiązanym z pojęciem posthumanizmu. Można zaobserwować nowe podejście do zwierząt w sztuce, mające genezę w latach 70-ych XX w., przejawiające się nasileniem zainteresowania zwierzętami w sztuce, większą ilością wizerunków zwierząt, nowymi formami obecności zwierząt w sztuce oraz podejmowaniem przez artystów nowej problematyki związanej ze zwierzęcą podmiotowością i indywidualnością oraz złożonością stosunków pomiędzy ludźmi a pozostałymi gatunkami zwierząt, a także krytyczną analizą dotychczasowego, tradycyjnego podejścia do zwierząt.

Wystawie towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?, która odbędzie się w Warszawie. Oba wydarzenia są częścią projektu Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce.

Kuratorzy: Dorota Łagodzka i Leszek Golec
Współpraca: Anna Barcz (IBL PAN)

Ecce animalia
Wystawę można oglądać od 8 marca do 8 czerwca 2014 roku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Dodaj komentarz