Renato Barilli zagości w Zamku Ujazdowskim

Od 5 marca w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie Renato Barilli poprowadzi wykład pt. Sztuka i kultura materialna. Od archaizmu greckiego do historycznej awangardy.

Na zdjęciu: Renato Barilli (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na zdjęciu: Renato Barilli (źródło: materiały prasowe organizatora)

Renato Barilli, znany historyk sztuki i kultury, który ponad 50 lat temu wraz z Umberto Eco uczestniczył w powstaniu słynnej Grupy ‘63, podczas wykładu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim omówi swoją najnowszą książkę, która jest aktualizacją historycznego już tekstu Arnolda Hausera, Społeczna historia sztuki i literatury.

Jest to publikacja zróżnicowana i złożona, która próbuje odpowiedzieć na mało popularne pytanie, od którego zarówno krytycy jak i historycy sztuki zazwyczaj uciekają: DLACZEGO? Dlaczego, na przykład, w okresie renesansu przechodzi się od schematycznych form średniowiecznych ikon do naturalizmu perspektywicznego? A dlaczego w wieku XX sztuka staje się abstrakcyjna?

Odpowiedź Barilliego opiera się na pojęciu kultury materialnej, przez które rozumie się przyjęte w różnych epokach zasady produkcji dóbr i ich dystrybucji. Według Barlliego istnieje nieunikniony związek pomiędzy tymi czynnikami i wytworami kultury wysokiej, wśród których znajdują się sztuki wizualne. Książka i jej prezentacja przygotowana przez samego autora, wychodzi od epoki archaizmu greckiego, którego cywilizacje nomadyczne produkowały formy abstrakcyjne, geometryczne. Idąc przez kolejne wieki, dociera w końcu do wieku XX kiedy to na pierwszy plan wysuwa się technologia elektromagnetyczna. Technologia ta likwiduje odległości i wyklucza dokładne pomiary oparte na perspektywie. Książka Barilliego, o bardzo ciekawej strukturze, pozwala zwrócić uwagę nie tylko na poszczególne aspekty sztuki, ale i na pojedynczych artystów.

Renato Barilli urodził się w 1935 roku i przez wiele lat pracował na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie wykładał fenomenologię stylów na kursie DAMS. Jego zainteresowania, obejmujące estetykę sięgały zarówno krytyki literackiej, jak i krytyki sztuki. Jest autorem wielu książek, wśród których: Scienza della cultura e fenomenologia degli stili (1982, nuova ed. 2007), L’arte contemporanea (1984, nuova ed. 2005), La neoavanguardia italiana (1995, nuova ed. 2007), L’alba del contemporaneo (1995), Dal Boccaccio al Verga. La narrativa italiana in eta moderna (2003), Maniera moderna e Manierismo (2004), Prima e dopo il 2000, La ricerca artistica 1970-2005 (2006), La narrativa europea in eta moderna. Da Defoe a Tolstoj (2010), Autoritratto a stampa (2010). Wydawnictwo Bollati Boringhieri opublikowało jego Storia dell’arte contemporanea in Italia.

6 marca 2014 roku o godzinie 18.00 we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie odbędzie się kolejny wykład Renato Barilliego pt.: Dwa dziedzictwa futuryzmu.

Renato Barilli, Sztuka i kultura materialna. Od archaizmu greckiego do historycznej awangardy
Wykład odbędzie się 5 marca 2014 roku o godzinie 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
Warszawa

Dodaj komentarz