Henryk Mikolasch. Niebieska flasza – nowe odsłony w MNWr

Muzeum Narodowe we Wrocławiu pragnie uczcić setną rocznicę powstania pracy Henryka Mikolascha pt. Niebieska flasza i zaprasza do udziału w konkursie na współczesne prace fotograficzne inspirowane tego rodzaju tradycją. Organizatorzy nie oczekują bezpośredniego naśladownictwa historycznego wzoru Niebieskiej flaszy, ale prac kreatywnie odnoszących się do związanych z tym wzorem ogólnych artystycznych zagadnień, takich jak: motyw martwej natury, celowość stosowania specjalnych technik fotograficznych, problem żywotności tradycji piktorialnej, czy też innych kwestii, które autorzy uznają w tym kontekście za znaczące dla siebie.

Henryk Mikolasch, „Niebieska flasza”, 1914 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Henryk Mikolasch, „Niebieska flasza”, 1914 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sto lat temu, w 1914 roku, powstało jedno z najsłynniejszych dzieł polskiej fotografii artystycznej: kompozycja Niebieska flasza, której autorem jest Henryk Mikolasch (1872-1931). Unikatową odbitkę tej fotografii autor wykonał w technice trójwarstwowej gumy, czyli przy użyciu światłoczułych związków dwuchromianu zawieszonych w roztworze gumy arabskiej. Technika ta umożliwia wprowadzanie różnych pigmentów w kolejnych etapach i ostateczne uzyskanie wielobarwnego obrazu. Gumy uważane były za sztandarową manifestację estetyki piktorialnej, która w fotografii artystycznej święciła największe triumfy w początkach XX wieku. Henryk Mikolasch od 1903 roku był wiodącą postacią w Lwowskim Towarzystwie Fotograficznym, a od 1921 roku był także wykładowcą fotografii na Politechnice Lwowskiej. Po II wojnie światowej znaczny zespół fotografii Henryka Mikolascha, w tym Niebieska flasza, znalazł się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią z Polski i zagranicy – tak do fotoamatorów, jak i profesjonalistów. Każdy indywidualny uczestnik może przedłożyć do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną fotografię w dowolnej technice.

Etap I konkursu trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2014 roku. W tym etapie uczestnicy przesyłają propozycje prac w formie plików cyfrowych na adres e-mailowy: niebieska.flasza@gmail.com

Wymagane parametry pliku: 300 dpi, rozmiar krótszego boku 13 cm, maksymalny rozmiar pliku 1MB oraz format JPG. Opis przesłanej pracy powinien zawierać: imię i nazwisko autora, numer telefonu i adres e-mailowy, tytuł, technikę i rok wykonania pracy. Dopisek: Konkurs Niebieska Flasza.

Kwalifikację prac do wystawy przeprowadzi jury wyłonione przez organizatora konkursu. Skład i liczba członków jury zostanie podana na stronie organizatora w terminie późniejszym.

W etapie II konkursu autorzy, którzy zostaną powiadomieni przez organizatora o zakwalifikowaniu ich pracy, zobowiązani są do przesłania jej w formie materialnej (odbitki fotograficzne, prace w technikach zabytkowych, wydruki itp.) na adres Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w terminie do 16 listopada 2014 roku. Maksymalny rozmiar prac nie może przekraczać 50 cm w odniesieniu do boku dłuższego.

Zakwalifikowane prace będą wystawione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na początku 2015 roku, a udział autora odnotowany zostanie w publikacji.

Konkurs Niebieska Flasza
Pierwszy etap: od 1 marca do 31 sierpnia 2014 roku
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dodaj komentarz