Ostatnie dni składania wniosków o stypendia literackie Willi Decjusza

Do 28 lutego pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z Czech, Polski, Słowacji i Węgier mogą składać aplikacje na stypendia pobytowe w ramach trzeciej już odsłony projektu Wyszehradzkie Rezydencje Literackie.

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie (źródło: materiały prasowe)

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie (źródło: materiały prasowe)

Tegoroczna edycja programu umożliwi 32 rezydentom realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących (w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie: od 1 maja do 12 czerwca 2014 lub od 1 września do 30 listopada 2014.

32 stypendystów programu zostanie wybranych na podstawie indywidualnych aplikacji przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie to inicjatywa Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, będąca cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry).

Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2014
Termin składania aplikacji: 28 lutego 2014 roku
Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie

Dodaj komentarz