• 2014-02-25

Piłsudski jakim Go znałem. Spotkanie wokół książki Leona Wasilewskiego

27 lutego o godz. 18.00 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie odbędzie się dyskusja Piłsudski bohaterem lewicy? Wokół Leona Wasilewskiego. Piłsudski jakim Go znałem.

Piłsudski bohaterem lewicy? – plakat (źródło: materiały prasowe)

Piłsudski bohaterem lewicy? – plakat (źródło: materiały prasowe)

Wspomnienia Leona Wasilewskiego, bliskiego współpracownika Piłsudskiego, przedstawiają Marszałka w innym świetle, niż jest on zwykle ukazywany w popularnej historiografii. Czy możliwe jest przywrócenie obrazu Piłsudskiego jako rewolucjonisty, członka PPS? Czy we współczesnej Polsce jest miejsce na mit lewicy niepodległościowej? O tych kwestiach dyskutować będą: autor wstępu do książki Wasilewskiego – prof. Andrzej Friszke, dr Łukasz Jasina, Michał Sutowski i Piotr Zaremba. Rozmowę poprowadzi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Piłsudski jakim Go znałem Leona Wasilewskiego to pierwszy tom w nowej serii wydawniczej Muzeum Historii Polski – 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki. Starannie dobrany zbiór kilkunastu niepublikowanych lub dawno niewznawianych pamiętników i dzienników czołowych postaci polskiego życia publicznego publikowany będzie przez Muzeum, aby uczcić pamięć zasłużonych budowniczych Polski niepodległej w 1918 r. Dzięki przystępnemu opracowaniu te ważne źródła historyczne będą służyć zarówno badaczom historii, jak i szerszemu gronu czytelników.

Leon Wasilewski (1870-1936) – polityk PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, znawca polskiej polityki wschodniej i jej współtwórca. Opowiadał się za federacją z Litwą i Białorusią oraz sojuszem z Ukrainą. Redaktor pism socjalistycznych Przedświt i Robotnik. Po rozłamie w PPS należał do PPS Frakcji Rewolucyjnej Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej działał w Naczelnym Komitecie Narodowym i POW. W 1918 r. minister spraw zagranicznych w rządzie Moraczewskiego, później delegat Naczelnika Państwa na konferencję wersalską i uczestnik rozmów pokojowych po wojnie polsko-sowieckiej. Przewodniczył komisji ustalającej granicę wschodnią. W II RP kierował Instytutem Badania Najnowszej Historii Polski oraz Instytutem Badań Spraw Narodowościowych, wydawał pisma Piłsudskiego.

Piłsudski bohaterem lewicy? Wokół Leona Wasilewskiego. Piłsudski jakim Go znałem
27 lutego 2014 r., godz. 18.00
Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

Dodaj komentarz