• 2014-02-22

Paweł Łubkowski komemoratywnie w Sandomierzu

Od 14 lutego w sandomierskim BWA można oglądać wystawę prac Pawła Łubkowskiego pt. Komemoracja.

Autor pracy: Paweł Łubkowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Paweł Łubkowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tablice to wielkoformatowe prace, powstające poprzez wplatanie w obrazy środków niemalarskich takich jak ziemia, żwir, drewno, metal czy rośliny. Całość dopełniana jest przedmiotami codziennego użytku, będącymi nośnikami historii, wspomnień. Z tych zapożyczonych fragmentów rzeczywistości tworzę nową przestrzeń, w której opowiadam o życiu, o przemijaniu oraz historii i wspomnieniach.

Paweł Łubkowski

Paweł Łubkowski – malarz i fotograf urodzony w 1983 roku. Swoją artystyczną edukację rozpoczął od Liceum Plastycznego, gdzie też miał pierwsze wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. pracę dyplomową prezentował na ogólnopolskim przeglądzie najciekawszych dyplomów. W latach 2004-2009 studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym w Zielonej górze. Na przestrzeni tych pięciu lat brał aktywny udział w życiu artystycznym uczelni, wynikiem czego były wystawy m.in. rysunku, malarstwa oraz prezentacje animacji. Lata studiów były czasem rozwoju, eksperymentów oraz kształtowania się jego artystycznej osobowości. To właśnie wtedy powstały cykle malarskie jak Sacrum, Autoportrety czy Tablice. Ten ostatni wieńczy jego edukację na Wydziale Artystycznym i staje się początkiem twórczych poszukiwań obrazu doskonałego.

Paweł Łubkowski, Komemoracja
Wernisaż: 14 lutego 2014 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 9 marca 2014 roku
Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

Dodaj komentarz