• 2014-02-20

Alef-bet kultury żydowskiej w Muzeum Galicja

Od marca w Muzeum Galicja w Krakowie, w ramach projektu Alef-bet kultury żydowskiej, odbywać się będą warsztaty na temat kultury żydowskiej. Pierwsze spotkanie 5 marca o godz. 17.00.

„Alef-bet kultury żydowskiej” – logo (źródło: materiały GEM)

„Alef-bet kultury żydowskiej” – logo (źródło: materiały GEM)

Grupa Edukacyjna Mifgash powstała w 2009 r. w Krakowie. Słowo mifgash w języku hebrajskim oznacza spotkanie. Taka też jest idea projektu pn. Między Krakowem a Jerozolimą, który ma prowadzić do lepszego poznania kultury żydowskiej przez polską młodzież. Zajęcia są opracowywane i prowadzone przez studentów, absolwentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy interesują się szeroko pojętą judaistyką.

Warsztaty odbywają się przeważnie na terenie ponadgimnazjalnych szkół krakowskich w ramach zajęć lekcyjnych i są dostosowane do programu nauczania. Niemniej cykl zajęć był również realizowany poza Krakowem, m.in. w szkołach w Będzinie, Olkuszu i Łodzi oraz w ramach szkolenia wolontariuszy Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC) oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej. W sumie od 2009 r. do stycznia 2014 r. przeprowadzonych zostało 265 lekcji i warsztatów.

Od 2012 r. Grupa Edukacyjna Mifgash rozpoczęła współpracę z Muzeum Fabryka Oskara Schindlera, oddziałem Muzeum Historycznego m. Krakowa. Dzięki temu członkowie grupy biorą także udział w spotkaniach z młodzieżą izraelską, które odbywają się w muzeum. Ponadto w tym roku projekt rozszerzył się również o lekcje dotyczącą współczesnych problemów mniejszości romskiej w kontekście jej historii i kultury oraz zajęcia antydyskryminacyjne. Od stycznia 2014 r. patronat nad grupą objął Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Najnowszym projektem grupy jest cykl warsztatów pt. Alef-bet kultury żydowskiej, które od marca odbywać się będą cyklicznie w Żydowskim Muzeum Galicja. Zajęcia są bezpłatne, skierowane głównie do młodzieży, ale uczestniczyć w nich może każdy zainteresowany tą tematyką. Najbliższe terminy i tematy warsztatów:

  • 5 marca: L’chaim – Życie żydowskie od narodzin po śmierć
  • 19 marca: Szma Israel – Od judaizmu ortodoksyjnego do judaizmu bez Boga
  • 1 kwietnia: Być Żydem – tzn. kim?
  • 15 kwietnia: Żydzi i stereotypy o nich

Alef-bet kultury żydowskiej
Od 5 marca 2014 roku
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Dodaj komentarz