• 2014-02-19

Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają projektantów oraz studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym do konkursu na logo Inne Brzmienia Art’n’Music Festival.

Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo i logotypu festiwalu, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące ten projekt artystyczny w przestrzeni publicznej oraz jako znaki umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych festiwalu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki stawiane w regulaminie konkursu.

Laureata konkursu wyłoni jury, w którym zasiądą: Jan Gryka, Wojciech Janicki, Jarosław Koziara, Małgorzata Mazurkiewicz, Michał Pawlik i Grzegorz Rzepecki. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 PLN brutto.

Oprócz wartości marketingowych i użytkowych, bardzo ważna w ocenie projektu logo i logotypu Inne Brzmienia Art’n’Music Festival będzie oryginalność oraz oddanie charakteru festiwalu.

Aby wziąć udział w konkursie, prace konkursowe wraz z kopertami zawierającymi karty zgłoszenia należy umieścić w zamkniętym opakowaniu z napisem Konkurs na logo – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, a następnie doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Warsztaty Kultury, 20-112 Lublin, ul. Grodzka 5a.

Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival
Termin nadsyłania prac upływa 17 marca 2014 r. o godz. 17.00

Dodaj komentarz