Andrij Bojarov i Krzysztof Wojciechowski – As Seen on TV

Od 22 lutego w Galerii FF w Łodzi będzie można oglądać wystawę prac Andrija Bojarova i Krzysztofa Wojciechowskiego pt. As Seen on TV.

Andrij Bojarov, „Why” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrij Bojarov, „Why” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrij Bojarov, 25.12.2014:

Bez wątpienia obraz z monitora czy ekranu TV w ostatnich dziesięcioleciach absolutnie dominuje w naszej percepcji świata. Ilość odbieranych z mediów obrazów i informacji wielokrotnie przewyższa ilość wizualnych bodźców bezpośredniego i naturalnego odbioru.

Taki sposób postrzegania, jego metody cięcia i montażu, sposoby budowania narracji i tworzenia pamięci, typ relacji z rzeczywistością, często przecież bardzo luźny albo i nikły, zajmuje mnie od dawna – próby analizy, de- i re-konstrukcji, a czasem zwykłej fascynacji i czystej zabawy z surfowaniem po bezbrzeżach strumienia medialnego złożyły się na cykl prac pt. As Seen on TV.

Na równi z ilustracją książkową czy prasową, używając w moich pracach nagrań czy transmisji wideo, próbuję ruchomy obraz z ekranu wstrzymać, przyswoić i przybliżyć, zanurzyć się w pewne doświadczenia, raczej w poetyckiej kontemplacji, poszukującej pewnej metafizycznej warstwy, nieoczywistych znaczeń i archetypów.

Pisząc te linijki nie mogę oderwać wzroku od kilku monitorów z live-stream’em relacji wydarzeń w Kijowie. Drobne piksele składają się na zaiste epiczną panoramę, prawdziwa walka Światła i Cienia przerasta umowność symboli. Dramat wychodzi na miedzę życia i śmierci. Najbliższy czasowo i fizycznie, ale wcale nie jedyny spektakl którego nie sposób zostać biernym widzem, sytuacja w której od groźnego toku wypadków nie chroni już cienka powłoka monitora a która nie może być ani pozostać tylko czymś widzianym w telewizji.

Ta wystawa składa się w większości z prac dziwnych pod względem chronologii i intencji powstania. Jest tu niewiele zdjęć, które mogę nazwać naprawdę moimi, gdyż są zawłaszczonymi przeze mnie obrazami zarejestrowanymi przez innych. Jedynie fotografie do trzech serii Imperfectum powstały z zamiarem prezentowania ich w ten sposób w jaki są i były pokazywane. Inaczej ma się sprawa z realizacją. O ile seria Jak hartowała się stal z 1974 roku była już wtedy pokazywana, to Arlington, Va. z 1973 postać papierową uzyskała dopiero chyba w roku 2010, a negatywy do serii Warszawa (1980) odkryłem dwa lata temu, ale w wypadku tych trzech serii przepaść czasowa nie ma większego znaczenia, ze względu na uświadomiony cel w czasie rejestracji, tzn. powstawania negatywów.

TV ‘73 jest pracą w budowie, z tym, że kres rozwoju jest znany – wyczerpanie się zbioru ok. 100 negatywów powstałych w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Pierwsze odbitki powstały w roku 2012 i zostały pokazane w galerii Atelier Foksal. Robiąc je sądziłem, że będzie to zbiór niewiele mówiących fotografii, jednak blisko 40 lat jakie minęło niewiele zmieniło w kondycji świata: głodujące dzieci nadal mają na ogół niezbyt europejskie rysy twarzy, dorośli wojują, często w tych samych miejscach, a ja jeszcze kojarzę niektóre z faktów dzięki obecności kilku znanych twarzy. Co będzie się działo w miarę rozbudowywania tej pracy? Nie wiem, pewnie zwiększająca się ilość mniej atrakcyjnych (jak wydaje mi się teraz) wizualnie i znaczeniowo zdjęć przybliży rezultat do tego, czego oczekiwałem na początku, a może potraktuję je jako materiał do zbudowania czegoś nowego, jak talię kart, którą trzeba na nowo przetasować.

I wreszcie trzecia część wystawy, Na opak, naprawdę nowa – premierowa – choć negatywy, na które natknąłem się niedawno, pochodzą z roku 1985 i powstały raczej z nawyku fotografowania niż w jakimś konkretnym celu. Praca, z której idei nie chciałbym się tłumaczyć, bo wydaje się być tak grubo ciosana, ale w której od chwili, gdy o niej pomyślałem, tkwi we mnie imperatyw jej ujawnienia. I przypomnienia sobie i innym tamtego ćwierć uśmiechu i tamtej zaciętości.

Krzysztof Wojciechowski, Warszawa, 21 stycznia 2014

Andrij Bojarov (ur. 1961) jest artystą poruszającym się w świecie nowych mediów. Skończył studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej (1989). Zdobywał wykształcenie artystyczne jako wolny student na uczelniach Tallinna i Helsinek. Pracował w Fundacji Kultury Estonii i mediach (TV, radio, prasa) tego kraju. Od końca lat 80-tych w swoich pracach wykorzystuje techniki zapożyczone z fotografii, malarstwa, wideo czy fotokopii. Andrij Bojarov pracuje także jako kurator i animator sztuki i kultury współczesnej. Jest członkiem grupy Ukraińskiej Alternatywy Fotograficznej. Obecnie mieszka i tworzy we Lwowie na Ukrainie.

Krzysztof P. Wojciechowski (ur. 1947). Zajmuje się fotografią, wideo, kurator, autor tekstów, aktywny uczestnik życia artystycznego. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Fotografuje od końca lat 60. Od 1968 r. współpracował z Andrzejem Jórczakiem. Będąc członkiem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 1968) poznał m.in. Elżbietę Tejchman i Zbigniewa Dłubaka. Pierwsza wystawa wraz z Andrzejem Jórczakiem i Pawłem Łuckim Nasza wystawa psów rasowych miała miejsce w WTF (1969) i toruńskiej galerii Prezentacje (1970). Od 1970 r. współpracował z Henrykiem Gajewskim i Andrzejem Jórczakiem w ramach Galerii Remont i działał w środowisku artystycznym skupionym wokół galerii. Współpracował również z białostocką Galerią Znak Janusza Szczuckiego. Od 1975 r. członek ZPAF. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. zrealizował dwa duże cykle Zabawy dziecięce i Przechodzień(dokumentacja graffiti politycznych). Od początku lat 90. pracował w Małej Galerii ZPAF-CSW. Jego twórczość rozwijała się w dwóch kierunkach – metaforycznym (Parabolae, Musica Muta) i parapublicystycznym (Opowieści lewantyńskie, Barwy walki).

Andrij Bojarov / Krzysztof Wojciechowski, As Seen on TV
Wernisaż: 22 lutego 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 15 marca 2014 roku
Galeria FF
ul. Traugutta 18
Łódź

Dodaj komentarz