• 2014-02-19

Adrian Kempa i Piotr Słowik debiutują w Kaliszu

Od 27 lutego w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu będzie można oglądać kolejną wystawę z cyklu Debiuty w ramach której swoje prace zaprezentują Adrian Kempa i Piotr Słowik.

Piotr Słowik, „Miedziane”, 100x150, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Słowik, „Miedziane”, 100x150, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Problemy, wokół których została zbudowana koncepcja wystawy to współczesny pejzaż: horyzont, przestrzeń, wielowymiarowy układ struktur oraz konsekwencje przyjętej perspektywy, na które wskazywał Jan Tarasin:

Otaczający nas świat składa się z wielu nakładających się na siebie, przenikających się nawzajem, zwalczających się lub podporządkowanych sobie struktur. Ich wzajemne relacje, wypadkowe ich aktywności, splątane wątki ich powiązań, wielkości i rytm wprawiających je w ruch impulsów, stanowią równie trudną do przeniknięcia, fascynującą i ograniczającą nas barierę jak otaczająca nas linia horyzontu.

Wyrwanie się z jej zamkniętego kręgu odbiera nam definitywnie złudne poczucie centralnej pozycji w świecie. Następstwa tej postawy, tak mocno zakorzenione w europejskiej tradycji, całymi stuleciami miotały naszym samopoczuciem od skrajnego determinizmu po wybujałą wiarę w wyjątkowość naszej kondycji. (…) Wplątanie się w sieć otwartej, dynamicznej i nieustannie zmieniającej się struktury pozbawia nas wielu niepotrzebnych złudzeń. Nasze poczucie uwarunkowań jest może bardziej odczuwalne, lecz te nowe krępujące nas więzy są zarazem arteriami, łączącymi nas z całym skomplikowanym systemem. Przekazują nam jego impulsy, pozwalają nam czuć się jednym z jego elementów, stanowić z nim organiczną całość.

Rozszyfrowujemy splątaną sieć struktur. Staramy się odczytać jej poszczególne wątki. Ich skala i zasięg są tak zróżnicowane i rozległe, że nasza wyobraźnia, chcąc się do nich dostosować, musi bez przerwy, tak jak Alicja Carrolla, zmieniać własną skalę.

Jan Tarasin Horyzont (1984)

Dla Artura Kempy motyw odkrywania i zakrywania decyduje o układzie kompozycyjnym. Jego obrazy wyprowadzają nas poza linię horyzontu w otwartą i ściszoną strukturę malarskiej materii i wieloelementowe układy płócien.

Piotr Słowik zmaga się i bawi z wieczną zagadką jaką jest pejzaż górski, z jego rytmem, światłem, kompozycją i niepowtarzalnym kolorytem. Różnicując materię malarską stawia pytania o odrębność i wyjątkowość plam, a w syntetycznym, abstrakcyjnym języku stara się pochwycić istotę malarskiego doświadczenia.

Adrian Kempa – urodził się w 1989 roku. Mieszka i pracuje w Kaliszu. W 2013 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Malarstwo na Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Marka Zaborowskiego. Prace prezentował między innymi na wystawach w Kaliszu, Wrocławiu, Grodnie i Londynie.

Piotr Słowik – urodził się w 1985 roku. Mieszka i pracuje w Chrzanowie. W latach 2006-2012 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach prof. Jacka Waltosia i prof. Adama Brinckena. Dyplom obronił z wyróżnieniem w 2012 roku. Obrazy prezentował między innymi we Wrocławiu, Krakowie, Chrzanowie, Tarnowskich Górach i Zakopanem.

Kurator wystawy: Joanna Dudek

Adrian Kempla, Piotr Słowik, cykl Debiuty
Wernisaż: 27 lutego 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 29 marca 2014 roku
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Dodaj komentarz