Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej MWW

22 i 23 lutego na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych odbędą się otwarte warsztaty projektowania przestrzeni otaczającej MWW Muzeum Współczesne Wrocław.

Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem, któremu poświęcone zostaną intensywne warsztaty projektowe, będzie zagospodarowanie placu otaczającego bunkier na pl. Strzegomskim we Wrocławiu. Obejmować będą szereg zagadnień dotyczących funkcji placu w kontekście MWW i otoczenia.

Muzeum Współczesne Wrocław zmaga się z paradoksem lokalizacji. Z jednej strony instytucja zainteresowana jest jak najszerszym otwarciem na miasto, z drugiej – znajduje się w poniemieckim schronie przeciwlotniczym oddzielonym od otoczenia wielopasmowymi drogami. Grube na ponad 1m ściany bunkra są niepodważalną wartością, ale utrudniają interakcję sztuki z krajobrazem miejskim. Tematem warsztatów jest próba rozwiązania tego paradoksu. Wymaga to podejścia zarówno programowego jak i przestrzennego, innymi słowy: wytworzenie wokół muzeum zdarzeń, które będą sprzyjać rozwojowi instytucji, jak i otoczenia.

Dotychczasowe studia nad tym problemem (przeprowadzone na warsztatach Wspólne Miasto) uwzględniały obszar od siedziby MWW do Placu Jana Pawła II – planowane jest włączenie do projektu istniejących elementów infrastruktury (kładka piesza, przejścia podziemne, drogi rowerowe i ciągi piesze) oraz architektury (budynki mieszkalne). Zaproponowano konkretne rozwiązania sprzyjające aktywizacji przechodniów i mieszkańców okolicznych osiedli. Projekty dotyczące niedużych interwencji przestrzennych są obecnie opracowywane przez studentów WA PWr. i ASP.

Kluczowym elementem tych działań z punktu widzenia strategii MWW jest bezpośrednie sąsiedztwo schronu – tj. obszar między Placem Strzegomskim a Dolmenem ograniczony ulicami Strzegomską i Legnicką. Jest to teren, na którym okazjonalnie odbywają się wydarzenia związane z Muzeum (przede wszystkim plac za budynkiem), ale obecnie obszar ten pozbawiony jest walorów architektonicznych i cech aktywizujących przechodniów czy zwiedzających. Najistotniejszą składową założenia jest niewielki wyasfaltowany placyk przed budynkiem, łączący wejście główne MWW, przejście podziemne i trawnik, na którym znajduje się wątpliwej jakości rzeźba lokomotywy. Projekt ma na celu nie tylko uporządkowanie tej przestrzeni, nadanie jej nowego charakteru, ale przede wszystkim wymaga przewidzenia i umożliwienia zróżnicowanych aktywności wokół budynku, które będą zachęcać do odwiedzania muzeum i przebywania w jego sąsiedztwie. W programie funkcjonalnym należy uwzględnić obecność: zwiedzających, pracowników okolicznych biur, mieszkańców okolicznych osiedli, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej oraz przypadkowych przechodniów. Istotną cechą nowego zagospodarowanie terenów MWW jest wielofunkcyjność i możliwość zainspirowania maksymalnej liczby scenariuszy użytkowych pośrednio i bezpośrednio związanych z działalnością instytucji. Celem działania jest maksymalne otwarcie muzeum na otoczenie.

Głównymi trudnościami, obniżającymi jakość przestrzeni wokół MWW, są połączenia komunikacyjne (przejście podziemne, oddalone pasy dla pieszych) oraz ruchliwe ulice, którymi obiekt jest otoczony, generujące hałas i odcinające go od sąsiedztwa. Należy odnieść się do tych problemów i zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki przebywania w projektowanej przestrzeni. Konieczne jest również uwzględnienie oświetlenia obszaru oraz projektowanie wg idei secure by design, ponieważ z powodu oddzielenia od sąsiedztwa jest to miejsce kryminogenne. Istotną kwestią jest więc trwałość proponowanych rozwiązań i odporność na wandalizm. Projekty powinny uwzględniać rozwiązania ekonomiczne i być możliwe do realizacji.

Opieka merytoryczna:

  • Łukasz Wojciechowski
  • Natalia Rowińska
  • Magdalena Szwajcowska
  • Mikołaj Smoleński

Partnerzy: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Dom Kereta, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej
22-23 lutego 2014 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, ul. Traugutta 19/21
Wrocław

Dodaj komentarz