• 2014-02-18

Projekt Metropolis wokół strategii w praktykowaniu archiwum

20 lutego w katowickim KATO odbędzie się drugie spotkanie w ramach cyklu dyskusji Projekt Metropolis poświęcone strategiom wokół archiwum i zbiorów.

Mikołaj Długosz, „Videopol”, screen shot (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mikołaj Długosz, „Videopol”, screen shot (źródło: materiały prasowe organizatora)

Drugie z cyklu organizowanych we współpracy z magazynem SZUM spotkań poświęcone jest strategiom wokół archiwum/zbiorów. Punktem wyjścia do rozmowy będą zrealizowane w ramach programu Projekt Metropolis prace, które za pomocą różnych strategii testują status zbiorów (archiwum). Projekty takie jak Wideopol Mikołaja Długosza czy Gabinet dobrej historii Łukasza Trzcińskiego (aktualnie pokazywany w bytomskiej Kronice) punktują zarówno sam sposób powstawania zbiorów, jako prywatnego gestu poszczególnych osób, ale także samej potrzeby zabezpieczania obrazu oraz reguły jego udostępniania.

Wiele z powstałych w Projekcie Metropolis prac odnosi się do archiwaliów m.in. prace Matteo Terzaghiego i Marco Zürchera, Bartka Materki; przygotowywane są zaprezentowane w tym roku prace Miłość i medycyna Patrycji Orzechowskiej czy oparta na rejestracjach z archiwum TVP Katowice projekcja Zegar Bogny Burskiej. Ukryte w archiwach obrazy Śląska z poprzednich dekad są obecne w zbiorowej pamięci, jednakże ich wizerunek blaknie, stając się łatwiejszym łupem obowiązującej historii.

Uczestnicy spotkania, mapując poszczególne strategie wokół archiwum – szmuglowania obrazu i negocjacji jego znaczeń – będą się starać odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju potencjalność tkwi w tych praktykach? Prowadzenie na własnych prawach krytycznej gry z obrazem oraz z samą koncepcją zasobów wybija jeden z atrybutów władzy – władzy nad historią, ale z drugiej strony sama w sobie jest także gestem władczym. Czy praktykowanie archiwum może być zatem niewinne? Czy możliwe jest w ogóle działanie na zasadzie posuń się a nie ustąp miejsca? Polifoniczność debaty, w szczególności tej wokół pamięci i historii, staje się możliwa, gdy spełnione są także warunki brzegowe – dostępu do zbiorów. Jednocześnie działania artystów otwierają inny obszar dyskusji – samą potrzebę zabezpieczania obrazu i mechanikę tego procesu, stając niejako w opozycji do digitalizacyjnej gorączki.

Spotkanie towarzyszy wystawie Łukasza Trzcińskiego Gabinet dobrej historii powstałej w ramach programu Projekt Metropolis i pokazywanej w CSW Kronika w Bytomiu do 22 lutego oraz w Galerii Asymetria w Warszawie od 15 marca do 18 kwietnia.

Spotkanie jest częścią cyklu comiesięcznych, tematycznych rozmów o sztuce i życiu artystycznym na Górnym Śląsku współorganizowanych z Magazynem SZUM i Projektem Metropolis (współorganizowanym przez CSW Kronika w Bytomiu i Fundację Imago Mundi), które odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca będą w Kronice, Geszefcie oraz innych miejscach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Program cyklu dyskusji: Stanisław Ruksza (CSW Kronika w Bytomiu) – kurator programu Projekt Metropolis

Udział biorą m.in.: Łukasz Trzciński (artysta, Fundacja Imago Mundi), Mikołaj Długosz (artysta), Agnieszka Kilian (kuratorka, prawniczka)
Prowadzenie: Marta Kudelska (historyczka i krytyczka sztuki; kuratorka Czytelni Sztuki Gliwice)

Spotkaniu towarzyszy pokaz pracy Mikolaja Długosza Wideopol.

Praktykowanie archiwum – spotkanie nr 2 cyklu dyskusji Projekt Metropolis
Wernisaż: 20 lutego 2014 roku, godz. 18.00
KATO
ul. Mariacka 13
Katowice

Dodaj komentarz