Kolizje równoległości Magdaleny Hlawacz w Opolu

Od 13 marca w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu będzie można oglądać wystawę prac Magdaleny Hlawacz pt. Kolizja równoległości. Podróże w czasie (1998-2014).

Magdalena Hlawacz, „Wrestling Fake Yeah”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Magdalena Hlawacz, „Wrestling Fake Yeah”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie zaprezentowany zostanie cykl instalacji, obiektów, grafik, fotografii, w których artystka skupia się na momencie zetknięcia fikcji i prawdy. Będzie to opowieść o tym jak wierzymy w najprawdziwszą nieprawdę i jak w konsekwencji staje się ona prawdziwa.

Sztukę, albo szerzej, kulturę autorka postrzega jako swego rodzaju mistyfikację, dla której warunkiem powodzenia jest jak twierdził Samuel Taylor Coleridge willing suspension of disbelief (dobrowolne zawieszenie niewiary), polegające na ignorowaniu wiedzy o tym, że to co percypujemy nie może zdarzyć się w realnym świecie – ale przecież fikcja może być tak solidna, że stanie się prawdą, a zresztą jak twierdził Baudrillard – rzeczywistość nie istnieje.

Zakładając, że istnieje prawda musimy przyjąć, że istnieje również fikcja, a to daje nam już przynajmniej dwa równoległe światy. Tytułowa kolizja równoległości, to moment, w którym dochodzi do zderzenia rzeczywistości, funkcjonujących zazwyczaj równolegle. Związane jest to z sytuacją zmiany ogniskowej percepcji – manipulacją głębią ostrości. Przyjmując, że możliwe są różne perspektywy to w zależności od nastawienia głębi ostrości dostrzegać będziemy raz jedną raz drugą – jak w narożnym sześcianie Neckera.

Jeżeli jednak przyjmiemy za Baudrillardem, że rzeczywistość nie istnieje, a symulacja jest samoistnym, niezależnym bytem, to musimy przyjąć, że istnieje możliwość przenoszenia się między różnymi potencjalnymi/wirtualnymi równoległościami. Dla artystki najciekawszy jest moment przejścia z jednego do drugiego punktu widzenia, w którym może dojść do paradoksalnej kolizji równoległości. Jest to mgnienie, w którym każda z nakładających się na siebie perspektyw nie jest ostra ani solidna – w migotliwym chaosie równoległości, przełączamy ostrość widzenia jak kanały telewizyjne.

Magdalena Hlawacz, Kolizja równoległości. Podróże w czasie (1998-2014)
Wernisaż: 13 marca 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 13 kwietnia 2014 roku
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Dodaj komentarz