Nasz folklor ocalony

5 marca ukaże się książka Marka Boruckiego Nasz folklor ocalony, opublikowana przez wydawnictwo Muza SA pod patronatem Roku Kolberga.

Marek Borucki „Nasz folklor ocalony” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Marek Borucki „Nasz folklor ocalony” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Kolejny tytuł z serii Ocalić od zapomnienia przybliża czytelnikom materialną kulturę ludową i dworską naszego kraju. Każdy z dwunastu rozdziałów prezentuje odrębny region, jego historię, kształtowanie się zwyczajów, kulturę życia codziennego, budownictwo, rzemiosło i uprawę ziemi.

Historia polskiego folkloru wciąż jest żywa w regionalnych skansenach. Autor, prezentując ich zbiory, zabiera czytelnika w podróż do miejsc dla wielu dotychczas niedostępnych. W każdym rozdziale Marek Borucki opisuje kilka najważniejszych skansenów reprezentatywnych dla kultury regionu. Zebrane w nich eksponaty pomagają lepiej poznać nasze korzenie.

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami współczesnymi, a dodatkową wartość stanowią unikatowe ilustracje archiwalne. Znajdują się w niej również adresy opisanych skansenów oraz program różnorodnych imprez plenerowych i lekcji muzealnych przygotowanych przez wymienione muzea na wolnym powietrzu.

Nasz folklor ocalony to wędrówka po miejscach, w których dawna Polska została zachowana i nie można o niej zapomnieć.

Książka uzyskała patronat Roku Oskara Kolberga. W 2014 roku mija 200. rocznica urodzin polskiego etnografa. To znakomita okazja, by poznać bogactwo polskiej kultury ludowej i człowieka, który jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował wiedzę na jej temat.

Marek Borucki – historyk, długoletni nauczyciel historii w liceach warszawskich. Jest rzeczoznawcą podręczników szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autor ponad 30 książek na temat historii i kultury polskiej (m.in. Polskie gniazda literackiePolska. Rezydencje królów i książątIlustrowana historia Polski).

Marek Borucki Nasz folklor ocalony
Premiera: 5 marca 2014 roku
Muza SA

Dodaj komentarz