Zofia Reznik o Artystkach na Dzikim Zachodzie

26 lutego w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu Zofia Reznik poprowadzi wykład pt. Artystki na Dzikim Zachodzie. Spotkanie towarzyszy ekspozycji pt. Niezgodnie z instrukcją.

Ewa Partum, „Samoidentyfikacja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ewa Partum, „Samoidentyfikacja” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy sztuka współczesna mówi kobiecym głosem? Jakie problemy – ze względu na swoją płeć biologiczną i kulturową – napotyka artystka? Czy Natalia LL i Ewa Partum utorowały drogę Elżbiecie Jabłońskiej, Anecie Grzeszykowskiej i Bognie Burskiej? By móc odpowiedzieć lepiej na te pytania warto spojrzeć na historię obecności kobiet w sztuce oraz podejmowane przez nie tematy.

Warunkujący aktywne uczestnictwo kobiet w życiu artystycznym kontekst historyczno-społeczny przyjął dość szczególną postać w Polsce po II wojnie światowej, zwłaszcza na terenach tzw. Ziem Odzyskanych. Nazywane potocznie Dzikim Zachodem były terenem opustoszałym i zniszczonym, gdzie ludność napływowa miała poczucie pobytu tymczasowego. Jednak potrzeba powrotu do normalności motywowała do podjęcia procesu rekultywacji życia społecznego i kulturalnego, którego pionierami byli niemal wyłącznie mężczyźni. Stereotypową rolą przesiedlonej kobiety było wyłącznie prowadzenie gospodarstwa domowego i praca nad wzrostem demograficznym…

Zofia Reznik – humanistka z zamiłowaniem do interdyscyplinarnego postrzegania kultury. Zajmują ją przede wszystkim sztuka efemeryczna, nowe media i od niedawna problematyka gender, którym chętnie przygląda się z oddolnej perspektywy. Obecnie doktorantka na historii sztuki UWr., pracownica BWA Wrocław i animatorka alternatywnego obiegu kultury.

Zofia Reznik, wykład pt. Artystki na Dzikim Zachodzie
Wykład odbędzie się 26 lutego 2014 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki Współczesnej
pl. Teatralny 12
Opole

Dodaj komentarz